GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 29

Medicina koristi vakcinu, marketing brendiranje. Oba sa ciljem da se ojača imuni sistem. U slučaju da „bo- lest“ ipak napadne, „vakcinisane“ kompanije će mnogo lakše to podneti. Ako u ovu priču uvedemo i društvene mreže – prijatelji, pratioci i svi ostali pripadnici online zajednice, kojoj pripada i kompanija, predstavljaju nje- ne leukocite (bela krvna zrnca). Što ih je više, neželjeni napad će biti lakše odbijen, ili bar umnogome oslabljen. 4. Lečenje, odnosno realizacija mar- ketinških aktivnosti 5. Kontrola, odnosno procena efe- kata preduzetih aktivnosti I preventiva Sad može neko da kaže: „Pa nije marketing tu samo da leči. Da ga ima gde i koliko treba, ne bi ni trebalo da leči – i proizvod i kompanija bi bili zdravi kad bi marketing radio svoj posao.“ Nije to netačno, ali kao što nijedan lekar ne živi za to da leči nebrojene mase bolesnih, pa bolest ipak nađe svoj put, tako i na tržištu postoje mnogi izazovi na koje kompanija odreaguje pogrešno, uprkos marketingu koji bi to trebalo da spreči. Uostalom, osim navedenih pojmova, medicina poznaje još jedan – preventiva. Mnogi se i dan danas pitaju šta će Koka Koli toliki advertajzing, kad za nju već zna ceo svet (po nekim istraživanjima pojam „Coca Cola“ je drugi najpoznatiji pojam u svetu, bez obzira na geografiju i maternji jezik, odmah iza pojma „OK“). A zašto Koka Kola to radi? Pa, preventivno. Rezistentnost U medicini se javljaju i situacije kada lek više ne deluje, jer se virus navikao na njega. Kad se to desi, ista bolest se mora lečiti drugim lekom. I opet jedna sličnost. U marketingu je već duže vreme prisutan problem sve slabijeg dejstva advertajzinga. Stoga su marketinški stručnjaci u situaciji da moraju pronaći novi „lek“. Da li je to PR (u službi tržišne komunikacije)? Ili su to društvene mreže? Ili neka od online tehnika? Možda od svega „po malo” u pravilnim razmerama…