GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 28

Osvrt Marketing na recept Može li proizvod da „dobije svinjski grip“? Pa, može. A „ptičiji“? Može i taj. Može i zauške i šarlah i boginje i sve one ružne stvari sa visokom temperaturom i latinskim nazivima. I ne samo proi- zvodi, i čitave kompanije su podložne raznim bolestima... Predrag Milićević http://www.pedya.rs N a prvi pogled tako različite struke, medicina i marke- ting ipak imaju ponešto zajedničko – kad se bolest pojavi, obe praktikuju uobičajeni sled aktivnosti: 1. Anamneza i pregled, odnosno utvrđivanje činjeničnog stanja 2. Dijagnoza, odnosno analiza prikupljenih podataka 3. Terapija, odnosno definisanje marketinške strategije