GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 27

kod operatera, usled postojanja stava da se sve promene sprovode u cilju pukog povećanja intenziteta njihovog rada. Međutim, promenjen je samo način rada i smanjeno je učešče aktivnosti koje ne stvaraju vrednosti, što je kao rezultat dalo manje opterećenje operatera i povećanje njihovog zadovoljstva poslom. MDC mapiranje Primenom MDC mapiranja kon- struisan je mehanizam za brzu analizu novih proizvoda u svrhu provere ispravnosti, određivanja potrebnog broja izvršilaca, kao i grupisanja aktivnosti i podelu posla. Kao rezultat primene ovog mehanizma, a zbog kratkog vremena analize, isti je počeo da se primenjuje na precizno planiranje preko 60% radnih naloga, što je u analize novog proizvoda, uvođenje nije predstavljalo problem, jer su je učesnici rado koristili. Vreme potrebno za analizu novog proizvoda, uz učešće predstavnika iz odeljenja nabavke, MDC mapiranje je alat iz seta Lean i Kaizen metodologije koji omogućava da se vizuelizuje način na koji se sada obavlja posao, što je najvažnija i najkompleksnija faza u redizajnu jednog procesa. proseku rezultovalo povećanjem pro- duktivnosti u meri dovoljnoj da se eliminiše prekovremeni rad. S obzirom da je u ovu svrhu napra- vljena magnetna tabla radi vizuelnije konstrukcije, pripreme proizvodnje i proizvodne montaže, vremenom se svelo sa tri sata na jedan sat, što je podstaklo rukovodioce da preko 60% radnih naloga prođe kroz taj vid analize. xxx