GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 26

su trajali i po 45 minuta, ali su se tokom nekoliko meseci sveli na petominutne dogovore ispred Kanban table. Na sastancima učestvuju predstavnici svih odeljenja i zajedničko je mišljenje da su se poboljšali kolegijalni odnosi i komunikacija između odeljenja. SMED Primenom SMED koncepta evide- ntirane su sve potrebne pripremne aktivnosti i grupisane na takav način xxx SMED (Single-Minute Exchange of Dies) je sistem koji značajno sma- njuje vreme potrebno za kompletiranje zamene opreme. Suština SMED sistema je pretvaranje što je više moguće koraka zamene u „eksterne” (koji se obavljaju dok oprema radi), i pojednostavljivanje i usmera- vanje preostalih koraka. Naziv Single-Minute Exchange of Dies dola- zi od cilja smanjenja vremena zamene na jednocifren broj (tj. manje od 10 minuta). da se priprema za sledeći radni nalog u najvećoj meri obavlja tokom rada mašine. Krajnji rezultat je bio povećanje iskorišćenja mašina sa cca 40% na 60%. Tokom uvođenja SMED koncepta, postojala je određena doza nepoverenja