GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 8

Profesionalni menadžeri Deficitarno zanimanje Na tržištu radne snage jadikovke i kuknjave o nedostatku vozača, lekara, zavarivača, programera, stavile su u drugi plan hroničan nedostatak profesionalnih menadžera. I to je logično, jer zbog deficita ovih prvih ćemo da propadnemo ili poboljevamo odmah. Zbog onih koji su sa nevericom pročitali prvu rečenicu jer znaju ili su načuli da je mnogo onih sa diplomom menadžera na birou službe za zapošljavanje, podvlačim da govorim o pismenim, iskusnim i odgovornim menadžerima koji se sa razlogom mogu nazivati profesionalni menadžeri.