GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 7

Analiza • TOP 100 SEE SeeNews Interna komunikacija • S portom do zdravog radnog okruženja Priprema: Redakcija Destinacijski menadžment i manifestacioni turizam • P ut uspešnog pozicioniranja destinacije na globalnoj turističkoj mapi Priprema: Redakcija Life Style • D ugovečnost kao vrednost Priprema: Redakcija GM Business & Lifestyle Broj 121 :: Godina 14. :: 2018.