GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 6

Sadržaj Profesionalni menadžeri • D eficitarno zanimanje Piše: Boris Vukić Promene • D a li smo spremni za D ruštvo 5.0? Pripremila: Vesna Kovačević Oracle IMPACT Day • D ržavni O racle C loud Izveštaj: Vesna Kovačević B2B marketing •N ajefikasnije strategije za personalizaciju IDC Odlučivanje • S trpljenje , bol i tolerancija Piše: dr Isak Adižes, preuzeto od ASEE Biz Liderstvo • V odstvo , vođenje , liderstvo – potreba i mogućnosti razvoja Piše: Irena Bulat, direktorka Adizes SEE