GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 47

Put uspešnog pozicioniranja destinacije na globalnoj turističkoj mapi Vojvodina i Budva kao primeri dobre prakse u destinacijskom menadžmentu Priprema: Redakcija [email protected] T urističko tržište je specifično, jer se na njemu zadovoljavaju potrebe ljudi za odmorom, rekreacijom, zabavom i razonodom. To dalje uslovljava pojavu brojnih privrednih i neprivrednih subjekata, a kako bi proizvod i usluge koje oni plasiraju na tom tržištu bili adekvatni, sve njihove aktivnosti moraju biti promišljene i sinhronizovane. Kada se uz to sagleda dinamika promena uslova, sve veća konkurentnost i