GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 46

Destinacijski menadžment i manifestacioni turizam