GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 39

10 na rang listi najprofitabilnijih, dok je Srbija imala tri kompanije među top 10 najdinamičnijih u regionu. Srpsko Dunav osiguranje je rangirano na 10. mesto na rang listi TOP 100 SEE osiguranja, gde su Rumunija i Slovenija dominirale sa po četiri predstanika na Top 10 listi. Top 100 SEE rangiranje uključuje nefinansijske kompanije registrovane u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bu- garskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Mol- daviji, Crnoj Gori, Ruminiji, Srbiji i Sloveniji. Inicijalni pul kompanija prelazi 2.900.