GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 38

Analiza TOP 100 SEE Dvanaest srpskih kompanija rangirano je među najveća preduzeća u jugoistočnoj Evropi po uku- pnom prihodu u 2017. godini u godišnjoj TOP 100 SEE rang listi koju je objavio SeeNews. R umunija je imala najveći broj učesnika – 51, a na TOP 100 SEE rang listi je prate Slovenija sa 13 i Srbija sa 12. Hrvatska i Bugarska su predstavljene sa 11 i 10 kompanija, respektivno, Bosna i Hercegovina je imala dve kompanije rangirane među top sto u regionu, a Makedoniju je predstavljala samo jedna kompanija. Druge zemlje u SEE regionu nisu uspele da se nađu na rang listi. Top 10 srpskih kompanija Tri od dvanaest pridošlica u ran- giranju bile su srpske kompanije - HBIS Group Serbia (rangirana kao 66.), HIP – Petrohemija (rangirana kao 77.) i Tigar Tyres (86. na rang listi). Srpska državna kompanija HIP Petrohemija bila je najprofitabilnija među učesnicima u ovogodišnjem izdanju SEE TOP 100 i predvodila najprofitabilnije kompanije na rang listi. Kompanija je generisala više od 80% svog prihoda od izvoza. HIP Petrohemija je rangirana i kao četvrta u Top 10 najdinamičnijih kompanija u SEE po prihodu do- stignutom u 2017. Još dve kom- panije koje su uspele da uđu u rang 10 najprofitabilnijih su JP Srbijagas (rangiran na 5. mesto) i Telekom Srbija AD (rangiran kao 7.). Srpske kompanije, zajedno sa rumunskim, bile su najbolje u top