GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 40

Stabilan ekonomski rast Analiza SeeNewsa pokazuje da su se sve ekonomije u regionu postavile u stabilan režim rasta u 2017. Ukupan prihod učesnika u TOP 100 SEE ran- giranju dostigao je 113,9 milijardi evra, što je skok 12,5% u poređenju sa prometom koji su kompanije zabeležile u prošlogodišnjem rangi- ranju. Njihov ukupan promet porastao je još odlučnije – za 22%, na 4,9 milijardi evra. Što se tiče sektora, kompanije ko- je posluju u oblasti nafte i gasa, u velikoprodaji i u maloprodaji, zauzimaju 24. poziciju na svakoj rang listi, dok kompanije koje posluju u oblasti xxx električne energije i automobilske industrije drže 14. i 11. poziciju, pri čemu je potonja industrija takođe predstavljena sa tri proizvođača guma koji spadaju u grupu industrije guma i gumenih proizvoda. Sektor metala je predstavljen sa pet kompanija, dok farmaceutska industrija i poljoprivreda imaju po tri učesnika svaka. Sektori sa nešto manjom reprezen- tacijom su piće i duvan, telekomu- nikacije i transport. Industrija koja je upadljivo odsutna sa rang liste je IT, uprkos tome što se IT pojavljuje kao važan ekonomski pokretač na mnogim regionalnim tržištima, koji je stvorio hiljade poslova i generisao glavne M&A ugovore tokom proteklih godina. Širenje privatne potrošnje poduprto rastom raspoloživih prihoda poguralo je ekonomski rast u SEE na 4% u 2017. godini sa 3,5% godinu dana ra- nije, podižući prosek Evropske Unije. Povoljno eksterno oruženje, uključujući i zdravo funkcionisanje EU ekonomije – glavnog trgovinskog partnera re- giona, i globalno poskupljenje cena, dalo je dalji podsticaj ekonomijama u regionu. Banke su zadržale solidnost, a stopa nezaposlenosti je padala. Za više informacija posetite www.top100.seenews.com