GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 26

Z apažanja konsultantske kuće IDC, objavljena početkom se- ptembra ove godine, potvrđuju da marketari povećavaju zanimanje i konverziju kupaca tako što sadržaj čine relevantnijim putem personalizacije. Za personalizaciju se mogu koristiti mnogi faktori, uključujući vertikalnu industriju, funkcionalnu ulogu, jezik, starost i druge demografske faktore. Najefikasnije strategije personalizacije Koje strategije personalizacije su najefikasnije? Na osnovu uvida do- bijenih tokom nekoliko godina istra- živanja kupaca rešenja informacionih tehnologija, IDC otkriva da sve mogu biti efikasne – ako se koriste za rešavanje pravog problema komunikacije. Nije svaki alat za personalizaciju efikasan za rešavanje svih izazova personalizacije. xxx Marketari moraju da koriste nekoliko strategija istovremeno da bi stvarno personalizovali sadržaj i kampanje. Šta reći Valja personalizovati po industriji, fun-