GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 27

kcionalnoj ulozi i ulozi u kupovini da bi se osiguralo da pravi predlog stiže do prave osobe u timu za kupovinu. Ovo su najčešće korišćene B2B strategije za segmentaciju auditorijuma. IDC otkri- va da 91% tehnoloških marketing kam- panja segmentira komunikaciju po fun- kcionalnim ulogama (npr. tehnički ku- pci nasuprot line-of-business kupaca), a 88% koristi vertikalnu industriju. Ovi faktori su veoma korisni za odgovaranje na problem kupca rešenjem koje nude, ali oni nisu tako korisni za ispunjavanje drugih ciljeva komunikacije. Kada to reći Poboljšavanje receptivnosti postiže se slanjem odgovarajuće poruke u pravo vreme. Strategije segmentacije, kao što su industrija i uloga, ne daju skoro nimalo uvida u određivanje kada će kupac biti najviše zainteresovan da sasluša poruku. Na primer, u pogledu poslovnih dešavanja – određene po- ruke su relevantnije kada se ugovor završi. Kupci u različitim fazama svog puta odlučivanja biće zainteresovani za različite stvari – neke poruke imaju više smisla tokom rane faze istraživanja nego u kasnijoj fazi kupovine. Tolerancija rizika uzima u obzir najveći vremenski opseg: životni ciklus kategorije rešenja. IDC smatra da kada želite da plasirate nova u svetu rešenja inovativnim kupcima, treba da sačekate dok rešenja ne budu zrelija pre razgovora sa konzervativnim kupcima. Kako to reći Da bi se povećalo kupčevo razu- mevanje poruke i poboljšalo njegovo iskustvo, treba prilagoditi elemente stila, kao što su medijski kanal, format i jezik, onome što mu je najudobnije. IDC nalazi da postoji vrlo malo razlike u ovakvim preferencijama kada su kupci segmentirani po industriji, funkcionalnoj ulozi ili čak tipu kupovine proizvoda (npr. cloud vs on-premise softver). Međutim, IDC otkriva da se elementi stila komunikacije jasno razlikuju po generacijama. Na primer, viši donosioci odluka koji pripadaju generaciji Mile- nijalaca (rođeni između 1981. i 1997. godine) rangiraju ljude u prodaji kao najnepoželjnije prenosioce poruka u svim fazama kupčevog putovanja (u poređenju sa digitalnim izvorima, kolegama i stručnjacima i direktnim iskustvom sa proizvodom), dok Baby Boomer donosioci odluka (rođeni između 1945. i 1964.) preferiraju pro- davce iznad digitalnih izvora u svakoj fazi. Održavanje koraka Potrebe i preferencije kupaca se ra- pidno razvijaju i marketing organi- zacije treba da se razvijaju sa njima. Postizanjem boljeg razumevanja ciljane publike, personalizovanjem marketinških poruka i sredstava za tu publiku, stru- čnjaci za marketing mogu ključno po- boljšati nastojanja kompanije da ostvari prihod i zadrži kupce. xxx