GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 25

Najefikasnije strategije za personalizaciju U cilju diferencijacije na prenatrpanom B2B tržištu, marketari se jače oslanjaju na tehnike content marketinga. U stvari, content marketing je sada treći po veličini utrošak za marketing, posle rekla- ma i dešavanja. Danas se pravi mnogo content marketing buke da bi se probilo do kupaca, zbog čega mnogi marketing timovi traže načine da učine sadržaj relevantnijim za svoju publiku duž putovanja kupovine. Jedna od ključnih stretegija koju B2B marketari istražuju je personalizacija.