GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 10

Ovih dveju situacija je bilo ali, na žalost, u manjem obimu i nedovoljno da bi se razvilo dovoljno pismenih i odgovornih menadžera za potrebe tržišta. Efektivni, ali neefikasni O javnim preduzećima, bila ona javna komunalna ili samo javna, ne vredi puno trošiti slova. U najvećoj meri tu xxx se ništa (dobro) nije moglo naučiti, pa ni zanat menadžerski. Svi ti sistemi su efektivni, jer konkurenciju nemaju, pa u stanovima i kućama imamo vode, struje, gasa, đubre nam odnose... jer nema ko drugi to da radi, ali su isto tako i neefikasni. Podsetiću da je definicija efikasnosti – obezbediti da se uloži minimalno potrebnih resursa – vreme, energija, ljudi... i time se bavi odgovoran menadžment. Ima li viška zaposlenih i kojim je sve aktivnostima većini (izvinite izuzeci) zaposlenih ispunjen radni dan, ostavljam čitaocu da proceni. Predradnici internacionalnih kompanija Internacionalne kompanije koje su došle u zemlje u tranziciji jesu,