GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 11

od svih pobrojanih kompanija, naj- bolje mesto da se spoznaju tajne menadžerskog zanata. U mnogima jer su sem proizvodnog donosile i svoj menadžerski „know how“. Nije idealno, zbog kulturoloških razlika i (u ponekima) ne baš „prve menadžment lige“ koju postaviše, ali ipak dovoljno dobro mesto za one koje su voljni da menadžment nauče. Ali, ni u svim internacionalkama nije se moglo ovladati menadžerskim veštinama. Neke od njih su poslovale, bojim se, sve ih je više koje posluju, kao pogoni u kojima su menadžeri u stvari predradnici koji nadgledaju radnike koji „štrikaju“ bilo na šivaćim mašinama bilo na savremenim raču- narima. Ovi predradnici naučiše od celog menadžmenta samo kako da izveštavaju. Ako ni zbog čega drugog, zbog očekivano malog broja inostranih kompanija, nije se razvilo dovoljno profesionalnih menadžera za potrebe tržišta. Oni koji su bili najbolji izvezeni su u druge zemlje unutar kor- poracije u kojoj rade. Ponegde učiti, (ni)gde naučiti? Što se tiče prilike za teorijsko ovladavanje menažerskim alatima, xxx