GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 32

je njegovo manjinsko viđenje i Air Wick Freshmatic je lansiran u šezdeset devet zemalja .
“ Na neki način se možda čini čudnim razmišljati o konfliktu kao pokretaču rezultata . Kada se ljudi bore unutar mnogih organizacija često je ružno . U politici , partijski gnev je doveo do rasprostranjene disfunkcije u vladinim institucijama . Mnogi ljudi danas razumljivo žude za manje borbe a ne više . Ali kako sam ja otkrio , postignuće Reckitt Benckisera nije bilo jednostavno boriti se . Bilo je boriti se na zdrav način ”, pojašnjava Hansen .
Implicitne norme za “ dobru borbu ”
Tokom svojih intervjua profesor je pokušao da raspozna neizgovorena pravila ( stručnjaci za društvene nauke ih nazivaju implicitne norme ) za dobru borbu u Reckitt Benckiseru . Stigao je do sledećeg :
• Pokazati da je svaki sastanak 100 % pripremljen
• Izgraditi mišljenje i izreći ga sa ubeđenjem ( i podacima )
• Ostati otvoren za ideje drugih , ne samo za vlastite
• Dozvoliti da najbolji argument pobedi , čak i ako nije vaš ( a često nije )
• Slobodno ustati i glasno govoriti , ali nikada ne argumentovati lično
• Uvek slušati ( zaista slušati ) stavove manjine
• Nikada ne treba slediti konsenzus radi vlastitog dobra
“ Za razliku od većine borbi koje danas vidimo oko sabe , sukob u Reckitt Benckiseru je bio oštro fokusiran na ideje , ne na ljude . Preovladali su podaci , zvučna logika i čisto razmišljanje , a ne osoba koja najglasnije viče . Lideri su žestoko štitili stavove manjine , pozivajući učesnike da ostanu otvoreni za nove ideje dok debatuju – da slušaju , a ne samo ubeđuju . Lideri su takođe zahtevali da učesnici u svakom trenutku pokazuju osnovno poštovanje jedni za druge ”, navodi dalje autor .
I sâm Becht je to objasnio u blogu 2010 :
“ Mi zpravo podstičemo ‘ konstruktivan konflikt ’! Kada postoji grupa ljudi koji su strastveni u pogledu niza ideja , ja želim da obezbedim da te ideje mogu da procvetaju . Konsenzus većine ne bi trebalo da ih ućutka . Ako oni dođu naoružani činjenicama i spremni da argumentuju svoju tačku gledišta , biće ohrabreni da nastave sa radom ... Naravno , to može dovesti do nekih energičnih sastanaka .”
Da bi dalje podržao “ konstruktivan konflikt ” i obeshrabrio razmišljanje grupe , Reckitt Benckiser je organizovao timove radi uključivanja učesnika sa različitim obrazovanjem i stavovima . Što više različitosti , to bolje . Kako je to Becht izrazio : “ Nije važno da li imam Pakistanca , osobu iz Kine , Britanca ili Turčina , muškarca ili ženu , koji sede u istoj prostoriji ; da li imam ljude koji su radili prodaju ili nešto drugo – sve dok imam ljude sa različitim iskustvima . Zato što je šansa za nove ideje mnogo veća kada imate ljude sa različitim obrazovanjem .” xxx
je njegovo manjinsko viđenje i Air Wick Freshmatic je lansiran u šezdeset devet zemalja. “Na neki način se možda čini čudnim razmišljati o konfliktu kao pokretaču rezultata. Kada se ljudi bore unutar mnogih organizacija često je ružno. U politici, partijski gnev je doveo do rasprostranjene disfunkcije u vladinim institucijama. Mnogi ljudi danas ra- zumljivo žude za manje borbe a ne vi- še. Ali kako sam ja otkrio, postignuće Reckitt Benckisera nije bilo jednostavno boriti se. Bilo je boriti se na zdrav način”, pojašnjava Hansen. Implicitne norme za “dobru borbu” Tokom svojih intervjua profesor je po- kušao da raspozna neizgovorena pravila (stručnjaci za društvene nauke ih nazivaju implicitne norme) za dobru borbu u Re- ckitt Benckiseru. Stigao je do sledećeg: • Pokazati da je svaki sastanak 100% pripremljen xxx • Izgraditi mišljenje i izreći ga sa ubeđenjem �������������+���=�хѤ���ٽɕ��鄁��������՝������)ͅ���鄁ٱ��ѥє+�����ٽ��Ѥ��������������ɝյ���)��������5��������������ه�����5��Ѽ������+���M����������хѤ������͹����ٽɥѤ�����)�����������ɝյ��ѽمѤ���5��+���Uٕ��ͱ���Ѥ��酥�ф�ͱ���Ѥ���хٽٔ)�������+���9����������ɕ���ͱ���Ѥ����͕����)Ʌ���ٱ��ѥѽ�����Ʉ+�qi��Ʌ鱥�ԁ���ٗ������ɉ������)����́٥���������ͅ�����խ���ԁI������) �����͕�ԁ����������ɼ�����ͥɅ����)���������������Ց���Aɕ�ٱ�������ԁ�������)���5������������5��Ѽ�Ʌ鵧����������)����ͽ��������������͹����٧5���1���ɤ)�ԃ���ѽ����ѥѥ����хٽٔ���������)���م�����5�͹���������х�ԁ��ٽɕ��)鄁��ٔ����������������թԃ�L����ͱ����԰)�����ͅ���Չ�EթԸ�1���ɤ��ԁх��E�)酡ѕم�������5�͹����ԁ�م�����ɕ��ѭ�)�����թԁ�͹�ٹ�����ѽم�����������)��՝��t����ٽ�����������ѽȸ)$����� ���Ё���Ѽ�����͹���ԁ����Ԁ�����+�q5����Ʌټ�����ѧ5�����a������խѥم�)�������ӊd��-�������ѽ�����������Ց������)�ԁ��Ʌ��ٕ���ԁ������ԁ��鄁���������+������������鉕�������є�����������)����ɽ�ٕх�Ը�-��͕���́ٗ������)����ɕ�������������ѭ������������E�)����������5���������������ɕ������)�ɝյ���թԁ�ٽ�ԁч5�ԁ������ф�����+����Ʌ�ɕ���������хٔ�̈́�Ʌ������)9�Ʌٹ���Ѽ��������ٕ�Ѥ�������������ȴ)��5����ͅ�х������t)��������������������q������խѥم�)�������ӊt������͡Ʌ�ɥ��Ʌ鵧�������)�������I�����Ё �����͕ȁ����ɝ����م�)ѥ��ٔ�Ʌ���խ���5�م�����5�͹����̈́)Ʌ鱧5�ѥ����Ʌ�م��������хٽ٥���+�Ѽ�٧���Ʌ鱧5�ѽ�Ѥ��Ѽ��������-�������Ѽ) ���Ё��Ʌ饼胊q9����ه��������������)A����х������ͽ�ԁ��-����� ɥх�������)Q��5����������ɍ���������԰������͕��)ԁ��ѽ���ɽ�ѽɥ��쁑������������Ց������)�ԁɅ������ɽ���ԁ�������Ѽ���՝���L��ٔ)�����������Ց��̈́�Ʌ鱧5�ѥ���ͭ���٥���)i�Ѽ��Ѽ�������̈́�鄁��ٔ������������)ٗ����������є���Ց��̈́�Ʌ鱧5�ѥ�)��Ʌ�م������t