GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 33

No, kao što je za uspeh Reckitt Ben- ckisera bila važna borba, kompanija je takođe prepoznala potrebu za po- stizanjem zatvaranja rasprave. Ako se u nekom trenutku debata ne privede kraju, nastupa paraliza. Reckitt Benckiser je izbegavao ovu opasnost tako što je princip borbe dopunio drugim prin- cipom – postizanjem jedinstva. Lideri su očekivali da menadžeri na sastanku brzo presude i posvete se realizaciji odluke. Ako tim nije mogao da odluči u razumnom vremenskom periodu, senior osoba u prostoriji, obično pre- dsedavajući, pravila je finalni poziv. Svi su takođe posvećeni implementaciji odluke. Nema drugih pogađanja ili po- litičkog manevrisanja po hodnicima kako bi se potkopao već izabrani put. “Ja smatram da je politika otrov”, rekao je Becht o tendenciji podrivanja odluka. šanse da mnoge organizacije imaju puno iskustva sa ovim scenarijem. Tim u oblasti anarhije je pun ljudi koji nikada ne nude konstruktivna rešenja za probleme, ali koji u isto vreme nikada ne podržavaju rešenja koja drugi generišu. Ovo je prilično često u stagnirajućim, disfunkcionalnim organizacijama. Na- jbolje mesto da se bude u ovom gra- fikonu je u “boriti se i ujediniti” kva- drantu. Studija koju je ovaj profesor me- nadžmenta sproveo među 5.000 me- nadžera i zaposlenih potvrdila je da su rukovodioci Reckitt Benckisera intuitivno znali da ljudi koji ovladaju i borbom i ujedinjavanjem u svojim timovima rade mnogo više menadžera sposobnih da generišu i moderiraju dobre borbe i mnogo više zaposlenih kadrih da učestvuju u ovim sukobima. Društvu uopšte takođe je očajnički potrebno više konstruktivnih sukoba”, zaključuje autor i sve nas poziva da izazovemo poslovne lidere, izabrane zvaničnike, stručnjake, poznate ličnosti i druge u javnosti da prihvate “dobru” borbu – da postavljaju oštrija, istraživačka pi- tanja i strastveno argumentuju svoje stavove, ali da svoje kritike ograniče na ideje a ne na ljude; da se obezbedi da se čuju stavovi manjine i da se uključi najrazličitiji mogući niz glasova u naše debate. “Pre svega, hajde da se založimo bolje nego oni koji se ne bore i ne ujedinjuju. za otvorenije razmišljanje, rešavajući da najbolja ideja pobedi. Više borbe i boljih sukoba će dovesti do čvršćih odluka, produktivnijih organizacija i boljeg funkcionisanja uprave”, smatra Hansen. Uostalom, to i jeste najvažnija lekcija CEO-a Reckitt Benckisera, izu- zetno uspešne kompanije za proizvo- dnju sapuna. Hansenov grafikon Po mišljenju autora, dvostruki prin- cipi borbe i ujedinjavanja ukazuju na šemu za klasifikaciju kako timovi u bilo kom kontekstu mogu zajedno savladati probleme. On je radi bolje preglednosti napravio 2x2 grafikon, gde horizontalna osa predstavlja koliko je borbe, a vertikalna prati ko- liko je jedinstva prisutno. Grupa u obla- sti “borba i podrivanje” (“fight and undermine”) se ističe u debatovanju, ali ima problem u stvaranju jedinstva oko finalne odluke, što dovodi do poteškoća u implementaciji. Po njemu, američki Kongres je poslednjih godina bio u ovom kvadrantu, sa zakonodavcima u opozicionoj stranci koji su nastavili da se bore i po mogućnosti obore zakon nakon što je on usvojen. Tim u domenu grupnog razmišljanja daje veoma lepo okruženje za sastanke (svi se slažu da se sretnu), ali ljudi ne izazivaju dovoljno jedni druge da bi proizveli najbolje odluke. Autor procenjuje da su velike Poziv/preporuka “Timovi koji su se pronašli u drugim kvadrantima treba da preduzmu akciju da se presele u “borba i ujedinjenje” oblast. Organizacijama je potrebno xxx