GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 33

Top 50 kompanija u regionu Jadran/Balkan Rang lista „Coface Top 50 kompanija u regionu Jadran/Balkan“ predstavlja zajednički projekat kancelarija Coface u centralnoj Evropi. Ova rang lista pokriva najveće kompanije u regiji - na osnovu njihovog prometa za kalendarsku godinu 2016. Studija obuhvata Bosnu, Hrvatsku, Make- doniju, Crnu Goru, Srbiju i Sloveniju. Identifikovane su najveće kompanije u svakoj od navedenih zemalja (promet ≥ 300 miliona EUR), a isključeni pružaoci finansijskih usluga, kao što su banke, osiguravajuća društva, lizing kompanije i brokeri. Rang lista Coface Top 50 kompanija u regionu Jadran/ Balkan zasniva se na prihodima i uključuje druge ključne korporativne pokazatelje, kao što su neto profit i broj zaposlenih. Promet i dobit su konvertovani u evre na osnovu kursa koji je važio na kraju 2016. godine. Podaci su preuzeti iz baze Coface InfoIcon i po potrebi dopunjeni ekste- rnim informacijama. Kompanije koje su pozvane da učestvuju u istraživanju, a odbile učešće, nisu uključene u ko- načnu rang listu. Konačno vedriji dani za Jadranski region Prema Cofaceu, prošle godine ekonomska aktivnost u regionu Ja- dran/Balkan bila je mešovita. Neke zemlje su beležile brže stope rasta BDP-a, dok su druge imale smanjenje. Ova druga grupa obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru, gde su slabi rezultati investicija ili pojačanog izvoza negativno uticali na rast. Ipak, sve jadranske/balkanske zemlje uživale su preko 2% stope ekonomske ekspanzije. Povećana po- trošnja, kojoj je pogodovalo pobo- ljšanje tržišta rada, počela je da pruža značajan doprinos. Postepeno olakšavanje radne si- tuacije samo je delimično prikazano u šestom izdanju Coface rang liste top 50 kompanija u regionu Jadran/Balkan: zaposlenost se povećala u tri od pet rangiranih zemalja. Hrvatski top igrači otpustili su skoro 7,4%, što je u velikoj meri posledica velikog otpuštanja u kompaniji INA D.D. - najvećoj kompaniji u Hrvatskoj. U 2016. godini najviši stepen zapošljavanja imale su slovenačke kompanije (+11,0%). Rangiranje zemlje Slovenija i Hrvatska dele najvišu poziciju na rang listi zemalja ove godine, svaka sa 18 kompanija, slede Srbija (8, -1), Bosna (4, -1) i Makedonija (2) - poslednja sa najvećim prometom. Prihodi su po- rasli za 8,1% u Makedoniji, , 2,1% u Sloveniji i 2,7% u Srbiji. I hrvatske i bosanske kompanije su se suočile sa padom od 3,6%, odnosno 2,6%. Ukupni prihodi naj- većih igrača u regionu porasli su za 0,6% uz ogroman rast neto profita (+57,7%). Rangiranje sektora U energetskom sektoru nalazi se većina najvećih igrača u regionu, ali suočava se sa nekim izazovima koji su doveli većinu ovih kompanija do pogoršanih pozicija. Međutim, najbolje kompanije u sektoru nespecijalizovane trgovine i automobilskoj industriji i transportu iskoristile su prednosti po- boljšane ekonomske situacije. Top 10 u regionu Jadran/Balkan Slovenački Petrol D.D. nalazi se na prvom mestu treći put zaredom, dok je hrvatska Ina D.D. opet morala da se zadovolji drugom pozicijom. Srpski JP EPS Beograd skočio je za 5 mesta i po prvi put nalazi se na trećoj poziciciji. Najveći igrači u regionu ostali su relativno stabilni, a kompanije iz automobilskog i transportnog sektora beleže napredak. Jedini proizvođač automobila u Sloveniji prvi put ulazi u prvih 10 (na poziciji 10), dok se makedonski Djonson Meti D.O.O. popeo za još jedno mesto (8). Male, ali otvorene ekonomije sa postojanim stopama rasta „Zemlje jadranskog regiona su male ekonomije koje su otvorene za spoljnu trgovinu sa najvećim izvoznim količinama koje šalju unutar regiona kao i u zemlje evrozone. Očekuje se da će globalna ekonomska aktivnost ojačati, dok će rast evrozone biti stabilizovan (+1,7% u 2017. godini). Ipak, oporavak zapadne Evrope je i dalje podložan raznim rizicima, poverenje je oslabilo, a neizvesnost i dalje raste zbog Bregzita, što, kao xxx