GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 32

koristi pogodnosti sadašnje postojane dinamike prodaje novih automobila uz potražnju iz zapadne Evrope, tj. glavne izvozne destinacije. Region CIE postao je važan proizvođač nekoliko globalnih brendova automobila i de- lova i komponenti za automobile. Slično kao i prethodnih godina, naj- veća ekonomija u regionu Centralne i istočne Evrope – Poljska zastupljena je na rang listi sa 168 kompanija, uključujući i najveći CIE entitet PKN Orlen koji je i dalje lider, kao i u prvom izdanju Coface Top 500. Poljske kompanije su ostvarile promet veći za 3,3% u poređenju sa prethodnom godinom, što predstavlja tempo brži od rasta BDP-a poljske ekonomije u istom periodu (2,7% u 2016. godini). Na aktuelnoj rang listi Mađarska je preuzela poziciju Češkoj, i sada ima 75, dok je Češka zastupljena sa 71 kompanijom. Rumunija, koja je rangirana na četvrtom mestu, odskače od drugih, jer je zabeležila i najveći rast prometa koji je dostigao 6,6%, kao i veliki udeo kompanija koje su dobile više pozicije na rang listi – one kompanije koje su se popele na lestvici predstavljale su skoro 60% svih rumunskih kompanija. Bez sumnje, preduzeća u Rumuniji su imala koristi od povećanja eko- nomske aktivnosti podržanog zna- čajnim smanjenjem stopa PDV-a i nizom povećanja minimalnih plata u poslednjih nekoliko godina. U 2016. godini Rumunija je bila ekonomija sa najbržim rastom BDP-a u regionu, koji je dostigao 4,8%. Poboljšano poslovno okruženje u Rumuniji potvrđuje se ne samo visokom stopom privrednog ra- sta, već i dinamičnim porastom pro- meta najvećih kompanija. Poslovna nesolventnost je u 2016. godini opala za 20% u odnosu na prethodnu go- dinu. Poboljšane statistike o nesol- ventnosti zabeležile su i mnoge druge zemlje CIE. Nesolventnost je smanjena za skoro 36% u Bugarskoj, 23% u Slovačkoj i 15% u Češkoj. U Poljskoj se smanjuju stečajni postupci vezani za likvidaciju imovine. Međutim, uz procedure restrukturiranja koje su sprovedene početkom prošle godine, koje pružaju kompanijama mogućnost pravnog leka u slučaju teškoća sa likvidnošću, ukupan broj postupaka povećan je za 2,6%. Prošle godine je nesolventnost preduzeća u regionu Centralne i istočne Evrope pala za 6% u regionalnom proseku. Tokom 2016. godine bilo je 6 preduzeća koja su postala nesolventna od 1.000 aktivnih poslovnih subjekata. Ne tako davno, u 2013. godini, isti indikator dostigao je 16 nesolventnih kompanija od 1.000. Coface očekuje da će ekonomska aktivnost u regionu CIE dodatno ojačati. Prema Coface prognozama, regionalni prosečni rast BDP-a ove godine dostigao bi 3,4%, a u 2018. godini 3,3%. Povratne investicije, značajan doprinos privatne potrošnje i dinamičnog izvoza podržaće eko- nomski rast. Kao rezultat, preduzeća, uključujući i najveća, generisaće veći promet i prilike za povećanje pro- fita. Na kraju, građevinski sektor tre- ba da doživi stvarna poboljšanja sa pozitivnim uticajem na finansijsku si- tuaciju i likvidnost preduzeća. CEE xxx