GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 34

posledica toga, ne garantuje održivo poboljšanje ekonomija zavisnih od ekonomske aktivnosti u evrozoni. Spremnost zemalja jadranskog regiona da trguju na inostranom tržištu raste u poslednjih nekoliko godina. Odnos izvoza i BDP-a premašio je 50%, čineći ga uporedivim sa odnosima u nekim centralnim i istočnim ekonomijama. Ovaj odnos je još veći u Sloveniji gde izvoz zauzima ¾ BDP-a. Istovremeno, domaća tražnja ostaje važna komponenta ekonomskih per- formansi regiona Balkana. Pogodovala xxx su joj poboljšanja na tržištu rada uz smanjenje stope nezaposlenosti u zemljama regiona. Ipak, u slučaju Bosne i Hercegovine tržište rada je i dalje slaba tačka, sa niskom stopom aktivnosti i visokom nezaposlenošću žena. Uprkos tome, ekonomija beleži jak rast, jer se zasniva na širokom spektru. Bez sumnje, dopri- nos dolazi i od snažnijeg rasta EU. U slučaju Hrvatske, ekonomski opo- ravak će ove godine biti relativno jak, pri čemu će rast BDP-a iznositi 2,9%. Očekuje se da će nezasposlenost dodatno opasti. S druge strane, ekonomska aktivnost će imati koristi od povećanja investicija podržanih transferima iz budžeta EU. Investicije su takođe bile razlog sporijeg rasta u Makedoniji prošle godine. Njihov pad je bio uzrokovan pogoršanjem poslovnog poverenja zbog političke krize, koja je takođe ograničila javne infrastrukturne pro- jekte. Trenutno, domaća potražnja i snažan izvoz podržavaju rast, dok se Makedonija i dalje oslanja na strane investicije. Crna Gora, Srbija i Slovenija će ove godine porasti za više od 3%. Snažna ulaganja pospešiće ekonomsku akti- vnost. U okviru ove grupe, naročito će Srbija i Slovenija imati koristi od oporavka na širokom nivou”, analizira stanje u ovom regionu Gžegor Sielevič.