Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 15

Tarpeiden mukaista palvelua ” Hankkeen aluksi määrittelemme asiakkaan kanssa tarpeet , jonka jälkeen hoidamme suunnittelun ja toteutuksen alusta loppuun täsmälleen asiakkaan toiveiden mukaisesti ”, Hietala sanoo .
Toivottu lopputulos varmistetaan kilpailuttamalla valmiiksi suunniteltu kokonaisuus urakoitsijoilla . Laitteet valitaan jo suunnitteluvaiheessa , jolloin asiakas saa juuri haluamansa ratkaisun mahdollisimman kustannustehokkaasti .
” Yhteistyökumppaniemme avulla toteutamme laaja-alaisesti eri kokoluokkien hankkeita . Esimerkiksi uusiutuvan energian puolella meillä on meneillään hankkeita muutamasta
megawatista yli tuhanteen megawattiin . Verkkoyhtiöpuolella toteutamme parhaillaan 110 kilovoltin voimajohtohanketta ”, Hietala kertoo .
Electrical Expert voi auttaa myös oikeanlaisten vakuutusten hankkimisessa ja vahinkoilmoitusten tekemisessä sekä tekee asiakkaille vaurioselvityksiä .
” Hoidamme vaurioiden selvityksen ja raportoinnin sekä teemme kuntoarvioita , joiden pohjalta haemme elinkaariratkaisuihin joustovaraa käyttöiän kasvattamiseksi ”, lisää Hietala . n
Lisätietoja : www . electricalexpert . fi
2021 tuulivoimakatsaus enertec 15