Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 19

Hankekehittäjän ja rahoittajan päätös lähteä edistämään tuulivoimahanketta tietylle alueelle on monikriteerinen , mutta erityisesti markkinaehtoisen tuulivoiman kehittämisessä kaikkein tärkeimmät tekijät ovat alueen tuuliolosuhteet sekä sen soveltuvuus tuulivoima tuotantoon .
Miten sitten varmistetaan tuulivoimahankkeen kannattavuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ? Fakta on , että mitä aikaisemmin hyvät tuulivoimahankkeet erotetaan huonoista , sitä suuremmat ovat odotettavissa olevat tuotot .
Palvelun erottaa muista vastaavista sen nopeus , tarkkuus ja räätälöitävyys Numerolan tehokas palvelu yhdistää edistykselliset matemaattiset algoritmit , laajasti hyödynnettävät paikkatietoaineistot sekä hankekehityksen tuntevat asiantuntijat . Niiden avulla tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden löytäminen on asiakkaalle helppoa ja kustannuksiltaan erittäin edullista . Palvelussa kehitettävän tuulipuiston simulointimallin avulla hankekehittäjä saa jo ensivaiheen kannattavuuslaskelmaan luotettavat luvut . Lisäksi simulointimalli mahdollistaa tuulipuiston kannattavuuden arvioinnin koko sen elinkaaren ajan .
– Kehittämillämme hakualgoritmeilla pystymme etsimään laajoilta alueilta nopeasti potentiaalisia tuulivoima-alueita , joissa tuuliolosuhteet ovat edulliset , eikä alueilla ole esteitä rakentamiselle , johtaja Pasi Tarvainen Numerolasta kertoo .
Kannattavuus riippuu sijainnista Tuulivoimapuiston toiminnan tuotot ja menot riippuvat tuulisuudesta ja sijaintipaikasta . Myös infrastruktuurin kustannukset riippuvat sijainnista .
– Avainkysymys uusille tuulivoimainvestoinneille on , miten tunnistetaan nopeasti ja luotettavasti tuulivoimatuotannolle soveltuva alue , jolle luvittamisen läpimenoajat ja rakentamisen kustannukset ovat maltilliset eivätkä vaaranna tuulivoimapuiston kannattavuutta , Tarvainen sanoo .
Myös aurinkoenergiaa tutkitaan jo aktiivisesti Viime aikoina tuulivoiman kehittäjät ovat kääntäneet katseensa myös aurinkovoiman mahdollisuuksiin . On huomattu , että Suomesta löytyy mahdollisesti paljonkin myös aurinkovoimalle otollisia alueita .
Tuulivoima ja aurinkovoima ovat hanke kehittämisen näkökulmasta samassa vaiheessa : alueita haetaan ja arvioidaan nyt aktiivisesti . Alueiden kartoittamiseen soveltuvat samat menetelmät , mutta kriteerit vain muuttuvat : se mikä on hyvää tuulivoimalle , ei ole välttämättä hyvä aurinkovoimalle ja päinvastoin .
– Aurinkovoiman hankekehittäjien on hyvä huomioida , että samoilla Numerolan laskentatyökaluilla voidaan kartoittaa myös aurinkovoimalle otolliset alueet ja laskea niiden tarkka tuotantopotentiaali jo alkumetreillä . n
Lisätietoja : www . numerola . fi ( Numerola on nykyään osa AFRYä .)
2021 tuulivoimakatsaus enertec 19