Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 18

Sijainti , sijainti , sijainti :

TUULIVOIMAINVESTOINNIN KANNATTAVUUDEN ARVIOINNISSA SIMULOINTI ON TEHOKAS TYÖKALU

TEKSTI : SUSANNA MÄKINEN , VIESTINTÄTOIMISTO MEDITA JA PASI TARVIAINEN , NUMEROLA KUVAT : SHUTTERSTOCK
Suomen vetovoima tuulivoiman tuotantomaana on kasvanut merkittävästi viime vuosina . Kilpailu uusista hankealueista on alati kasvava . Kasvulle on syynsä – tärkeimpänä niistä tuulivoiman liiketaloudellisten mahdollisuuksien realisoituminen . Markkinaehtoisesti kannattava tuulivoima on totta ja kasvupotentiaalia runsaasti . Numerolan palvelukokonaisuuden avulla hankekehittäjät voivat selvittää tarkasti , helposti ja maltillisin kustannuksin kannattavimmat alueet tuuli- ja aurinkovoiman rakentamiselle jo suunnittelun alkumetreillä .
TUULIVOIMAHANKKEESSA KEHITTÄJÄLLÄ ovat sekä toteutuksen että taloudellisen kannattavuuden riskit . Jo hankkeen ympäristötekijöiden arviointi ja huomiointi , kaavoitus sekä tekninen suunnittelu ovat merkittävä taloudellinen ponnistus . Epäonnistuneeseen tai pitkittyneeseen hankekehitykseen palaa paljon aikaa ja sitä kautta rahaa .
18 enertec tuulivoimakatsaus 2021