Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 17

Arvioidut kiinteistöverotuotot ovat noin 800 000 euron luokkaa vuositasolla .
” Tuulipuisto on positiivinen juttu koko alueelle ” Miksi tuulipuiston sijainniksi valikoitui juuri Pieksämäki ? Siihen Koivunen löytää monta hyvää syytä .
– Alue soveltuu hyvin tuulivoimatuotantoon , siellä on hyvä mahdollisuus liittää hanke sähköverkkoon ja jos mietitään kansallisellakin tasolla , niin on hyvä , että tuulivoimaa on saatavana eri puolilla Suomea . Tähän mennessä tuulivoimalat ovat keskittyneet rannikolle , tämä on ensimmäisiä suuren kokoluokan hankkeita itäisessä Suomessa .
Pieksämäen kaupungilla on ollut iso rooli hankekehityksessä ja lupaprosessissa . Siitä Koivunen antaakin kiitokset kaupungille ja uskoo , että kaikki osapuolet ovat tuulipuiston valmistuttua voittajia .
– Pieksämäen kaupunki on ollut aktiivisesti tukemassa hankkeen kehitystä ja yhteistyömme on toiminut joustavasti . Valmistuttuaan Niinimäen tuulipuistosta tulee tehokkaasti uusiutuvaa sähköä tuottava yksikkö , joka työllistää jatkossakin paikallisia yrittäjiä ja käyttö- ja kunnossapitoammattilaisia ja tuo paikkakunnalle mahdollisesti myös muuta liiketoimintaa .
Myös elinkeinojohtaja näkee tuulipuiston mahdollisuudet tulevaisuudessa . Iso puisto voi hänenkin mielestään houkutella jotain muuta vierelleen , parhaimmillaan vaikkapa vetytuotantoa , energian varastointia tai akkutehtaan .
– Parasta on kuitenkin se , että tuotamme energiaa päästöttömästi . Tuulipuisto nostaa myös Pieksämäen arvoa paikka-
Voimalahankkeen projektipäällikkö Kirsi Koivunen
kuntana , jos yritykset miettivät sijoittumistaan . Hanke on kaiken kaikkiaan positiivinen juttu Pieksämäen ja koko itäisen Suomen osalta , Vesterinen kiteyttää . n
Lisätietoja : www . pieksamaki . fi / tuulivoima , www . ox2 . com / fi /
KUVA : OX2
2021 tuulivoimakatsaus enertec 17