Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 12

Tuulivoima energiatransition keskiössä – pankkirahoittajan näkökulma

TEKSTI : SAMI J . ANTEROINEN
Energiasektorin transitio on kiihtynyt viimeisten parin vuoden aikana selvästi yli odotusten – ja samalla suunnitelmat ovat muuttuneet investoinneiksi . Tämä on vaatinut jopa pitkäaikaiselta energiasektorin rahoittajalta merkittävästi uuden oppimista ja analysointia . SEB on johtava pohjoismainen rahoituspalveluiden tarjoaja , joka on vahvasti mukana tukemassa osaltaan energiamurrosta .
JOUNI JÄRVILUOMA vastaa SEB : n energiasektorin pankkitoiminnasta sekä teollisen mittakaavan leasing-ratkaisuista . Järviluoman mukaan pankkien tekemään ” perinteiseen ” riskiarvioon on tullut lukuisia muuttujia lisää , joista ei-ainakaanvähäisimpänä pankkeihin kohdistuvat paineet rahoituksen
CO 2
-intensiteetistä.
” Pankin näkökulma energiatransitioon on kahtalainen : toisaalta pääomavaltaisen toimialan murros luo merkittäviä mahdollisuuksia , ja toisaalta on kriittistä ymmärtää olemassa olevaan taseeseen kohdistuvat riskit ”, huomauttaa Järviluoma .
Pankkien sektoripolitiikat luovat raamit rahoitukselle Viime aikoina on julkisuudessa kuultu liikepankkien kannanottoja energiasektoriin liittyen . Näissä ns . sektoripolitiikoissa määritellään raamit sille , minkä tyyppisiä hankkeita rahoituslaitos voi energiasektorissa rahoittaa , kuvailee Järviluoma .
” Luonnollisesti ajureina näissä ovat Pariisin ilmastosopimuksen raamit , EU : n ilmastotavoitteet ja taksonomia sekä muu sääntely .”
Järviluoma muistuttaa , että rahoituslaitokset ovat luonnollisesti myös alttiina julkiselle mielipiteelle ja maineriskeille .
” SEB : n lähtökohta energiasektorin rahoittamiseen on selkeä . Me näemme itsemme transitiopankkina , jolloin olemme mukana tukemassa asiakkaan matkaa kohti vähäpäästöisempää energiantuotantoa ”, Järviluoma linjaa .
Jouni Järviluoma vastaa SEB : n energiasektorin pankkitoiminnasta sekä teollisen mittakaavan leasing-ratkaisuista .
Vihreän muutoksen voima SEB on Suomessa suurimpia , jos ei suurin , energiasektorin rahoittajia ja neuvonantajia . Energia-asiakkaiden rahoitusratkaisujen parissa työskentelevällä Kari Vilénillä on laaja kokemus energiasektorista myös pankkitoiminnan ulkopuolelta – ja hän on päässyt näkemään muutoksen voiman näköalapaikalta .
” Olemme viimeisinä vuosikymmeninä osaltamme mahdollistaneet energiateollisuuden merkittäviä investointeja erityyppisillä vaativilla rahoitusstruktuureilla . Esimerkiksi pelkästään Suomessa viimeisen kahdeksan vuoden aikana olemme rahoittaneet tai rahoittamassa rakenteilla olevia tuulivoimahankkeita , joiden yhteenlaskettu kapasiteetti vastaa lähes 2 000 MW tuulivoimaa ”, kertoo Vilén .
Ja tahti sen kuin kiihtyy : EU : n 2030 ilmastotavoitteet edellyttävät mittavia , noin 260 miljardin euron vuotuisia lisäinvestointeja . Komission arvion mukaan investoinnit nojaavat vahvasti sekä julkisen että yksityisen sektorin rahoitukseen .
” Meidän arviomme mukaan Vihreän kehityksen investointiohjelma kattaa noin triljoona euroa , kuten myös Euroopan investointipankin mandaatti . Puuttuvat investoinnit , noin 600 miljardia , tulisi yksityissektorin kattaa ”, toteaa Jouni Järvi-
12 enertec tuulivoimakatsaus 2021