Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 11

olleet innostuneita hankkeesta . Vuokrasopimuksia solmittaessa lähes kaikki lähtivät mukaan ”, Ahonen kertoo .
Kunta ei ole missään vaiheessa hallinnoinut hanketta , eikä hankkeesta ole siten syntynyt kulujakaan . Hanketoimijat ovat huolehtineet kaavoituskustannuksista ja muista kuluista .
” Hanke on ollut kunnan kannalta todellinen lottovoitto , sillä kuluja ei ole syntynyt , mutta vuosittaiset kiinteistöverotuotot tulevat olemaan noin 2,8 miljoonaa euroa . Lestijärven verotuotot yli tuplaantuvat , mikä on mahdollistanut esimerkiksi uuden hirsirakenteisen yhtenäiskoulun rakentamisen ”, Ahonen iloitsee .
KUVA : RONJA TUIKKA KUVA : RONJA TUIKKA
Tuulivoimaloiden tulevien tuottojen ansiosta Lestijärvellä uskalletaan tehdä muitakin investointeja , ja hankkeen myötä kunnan palvelutasoa on mahdollista parantaa .
” Lestijärvestä voidaan tehdä Suomen uusi Kauniainen alentamalla kunnallisveroprosenttia tuulivoimahankkeen kiinteistöverotuottojen avulla . Haluamme jakaa hankkeen tuomat edut kaikkien kuntalaisten kesken , jotta muutkin kuin maata hanketta varten vuokranneet maanomistajat hyötyvät hankkeesta ”, sanoo Ahonen .
Uusiutuvan energian tuotannolla on myönteisiä vaikutuksia kunnan imagoon , ja Ahonen odottaa tuulipuistolla olevan myös matkailullista merkitystä . Ahosen mukaan jo nyt on nähtävillä merkkejä ruokapalveluiden sekä majoitus- ja matkailupalveluiden lisääntymisestä .
” Suomen suurin tuulipuisto herättää varmasti mielenkiintoa alueella käymiseen , ja toivotamme matkailijat lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan tuulipuistoon ja kuntaan ”, Ahonen sanoo . n
2021 tuulivoimakatsaus enertec 11