Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 10

KUVA : RONJA TUIKKA tettujen 95 tuulivoimalan sijasta sama teho saavutettaisiin pienemmällä määrällä tehokkaampia voimaloita .
” ELY-keskuksen kanssa neuvoteltiin pienistä poikkeamista . Voimaloita tulisi 95 sijasta 72 , mutta hieman korkeammalla siipikorkeudella ”, kertoo Ahonen .
YIT : n aloittaman hankkeen rakennusoikeudet myytiin helmikuussa 2021 OX2 : lle , joka on pohjoismainen uusiutuvan energian yhtiö . OX2 on toteuttanut merkittävän osan pohjoismaisista maatuulipuistoista ja rakennuttanut Suomessa 14 tuulipuistoa .
Kuluvan kesän aikana hankkeen suunnittelua viimeistellään ja hankealueella tehdään maaperätutkimuksia . Hankkeen investointipäätös pyritään saamaan valmiiksi syksyllä 2021 , ja tuulipuiston rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden loppuun mennessä .
OX2 : n arvion mukaan tuulipuisto tulee tuottamaan sähköä vuosittain noin 1,4 terawattituntia . Määrä vastaa noin kahta prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta . Markkinaehtoisesti toteutettavan hankkeen on määrä valmistua vuonna 2024 .
” Valmistelevat toimenpiteet ovat jo pitkällä , ja urakoitsija käy parhaillaan neuvotteluja alihankkijoiden kanssa ja kilpailuttaa hankintoja ”, Ahonen sanoo .
Voimaloiden lisäksi hankkeeseen sisältyvät uusi sähköasema sekä 400 kV ja 110 kV voimajohdot tuulivoimapuistojen tuottaman sähkön siirtoa varten . Tuulipuistojen tuottama sähkö liitetään kantaverkkoon uudella sähkönsiirtoyhteydellä .
Uutta 400 kV voimajohtoa sekä sähkönsiirtoyhteyttä voivat hyödyntää myös muut alueelle suunnitellut tuulipuistot , kuten Lestijärven naapurikuntaan Halsuaan suunnitteilla oleva enintään 36 tuulivoimalan puisto .
Ahosen arvion mukaan hankkeen työllisyysvaikutukset vastaavat noin 1 400 henkilötyövuotta tuulivoimapuistoa rakennettaessa . Tuulipuiston valmistuttua muun muassa alueen tieverkon ja muun infrastruktuurin ylläpito ja hoito tulee työllistämään 30 – 40 henkilöä vuosittain .
Verotuotot tuplaantuvat Lestijärven kunnassa on vallinnut hankkeen valmistelusta saakka yksimielisyys hankkeen toteuttamisesta . Hankkeesta on tiedotettu alusta saakka maanomistajia ja asukkaita , mikä on edesauttanut hankkeen etenemistä .
” Lautakunnassa , valtuustossa ja hallituksessa on oltu yksimielisiä tuulivoimahankkeesta , ja hankkeen eteenpäin vieminen onkin ollut kiitollista . Tuulivoimalat sijaitsevat täysin yksityisten maanomistajien mailla , ja maanomistajat ovat myös
10 enertec tuulivoimakatsaus 2021