Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 9

Suomen tuulivoimaisin kunta

TEKSTI : MERJA MAUKONEN
Lestijärvelle rakennettavan Suomen suurimman tuulivoimahankkeen rakennustyöt käynnistyvät tämän vuoden aikana . Vuonna 2024 valmistuva hanke työllistää ja tuo kunnalle huomattavia kiinteistöverotuottoja , joiden turvin kunta voi tehdä investointeja , parantaa palvelutasoa ja ylläpitää hyvinvointia .
KESKI-POHJANMAALLA SIJAITSEVALLA 722 asukkaan Lestijärvellä toteutetaan Suomen suurin tuulivoimahanke , jossa luvat on myönnetty 72 tuulivoimalalle . Tuulipuistot tulevat sijaitsemaan Lestijärven vesistön länsi- ja eteläpuolella metsätalouskäytössä olevalla alueella . Hanke sai alkunsa vuonna 2012 kunnanjohtaja Esko Ahosen aloitettua virassaan .
” Pohdimme mahdollisuuksia kunnan kehittämiseen . Meillä on pohjavesiä , soravaroja ja metsiä , mutta näiden hyödyntäminen taloudellisesti ei ole mahdollista , sillä maa-ainesten otto vaikuttaisi haitallisesti pohjavesiin ja metsät ovat puolestaan pitkälti Metsähallituksen omistamia ”, kertoo Ahonen .
Tuuliolosuhteidensa puolesta Lestijärvi on 180 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitessaan oivallinen . Tuulipuistohanke käynnistyi nopeasti tuulivoima-alan konkarin Aki Simunaniemen otettua yhteyttä Ahoseen .
” Olimme elokuun 2012 lopulla Valtuuston iltakoulussa juuri pohtineet vieläkö Lestijärvi ehtisi mukaan tuulipuistorakentamiseen vai ehtikö se juna jo mennä , kun Aki Simunaniemeltä tuli yhteydenotto . Tapasimme jo seuraavalla viikolla ja lähdimme viemään hanketta eteenpäin ”, Ahonen sanoo .
KUVA : ANNE PESONEN
Kaavoitus sujui ripeästi Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuosina 2013 – 2014 . Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin kahta eri voimalan napakorkeutta sekä neljää eri sähkönsiirtoreittiä .
Kaavoitustyö päästiin käynnistämään jo vuonna 2013 . Kaavoitusvaiheessa todettiin , että alun perin suunniteltua koko 11 000 hehtaarin hankealuetta ei kannata kaavoittaa kokonaan tuulivoimakäyttöön , vaan alueelle kaavoitettiin kolme erillistä tuulipuistoa . Suunnittelualueen koko on yhteensä noin 6 000 hehtaaria .
” Alueet , joille tuulivoimaa ei suunniteltu , säilytettiin yleiskaavassa maatalouskäyttöön kaavoitettuna . Kaavoitustyö eteni ripeästi ja kaavat vahvistettiin vuonna 2015 touko-kesäkuussa ”, lisää Ahonen .
Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen .
Pienessä kunnassa oltiin huolellisia , jotta jääviyskysymykset eivät muodostu hankkeen esteeksi . Menettelytapavirheitä ei syntynyt , mutta valitukset viivästyttivät hanketta parilla vuodella .
” Korkein oikeus hylkäsi valitukset vuonna 2018 , jolloin päästiin etenemään luvittamiseen ”, Ahonen sanoo .
Tekniikka kehittyi prosessin aikana Luvitusvaiheessa havaittiin tuulivoimateknologian kehittyneen prosessin aikana huomattavasti , ja alun perin kaavaan vahvis-
2021 tuulivoimakatsaus enertec 9