DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 104

Association. Da bi dobila Cisco serti- fikaciju, kompanija Schneider Electric ozbiljno je investirala u testiranje i analizu kako bi izmerili sile kojima je izložena oprema, kao i sposobnost proizvoda NetShelter da ih ublaži, što osigurava pouzdan transport. „APC by Schneider je savršena kom- panija za partnerstvo u oblasti rešenja mikro data centara“, rekao je Dan Hanson, stariji direktor upravljanja UCS proizvodima, Cisco. „Našim udruživa- njem učvršćujemo posvećenost pru- žanju vrhunskih Edge i IoT rešenja koja nude neprevaziđenu fleksibil- nost, otpornost, i koja se implemen- tiraju najbrže do sada.“ Širok opseg opcija za širok opseg potreba klijenata vanje ispunjavaju najviše standarde kvaliteta“, rekla je Maghen Hannigan, direktorka konvergiranih i data cen- tar rešenja, Tech Data. „To nam sada omogućava da kreiramo istinski sveo- buhvatna rešenja koja našim partne- rima štede vreme za implementaciju i novac, a istovremeno uvećavaju vre- dnost koju pružamo u vezi sa konver- giranim data centar rešenjima.“ Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA APC proizvodi prevazilaze 3E testove udruženja International Safe Transit Association NetShelter SX sa pakovanjem Shock Packaging kompanije APC podvrgnut je strogim procedurama testiranja koje su opširnije od standardnih 3E testo- va udruženja International Safe Transit NetShelter SX porodica proizvoda, najsvestranije serversko rek kućište na svetu koje je prodato u preko mi- lion jedinica, dolazi u širokoj gami vi- sina, širina i dubina kako bi odgovori- la na širok opseg potreba klijenata. Na primer, za kolokacijske implementaci- je izvan lokacije klijenta, IT menadžeri mogu da imaju potrebu za maksimal- nim iskorišćenjem prostora pomoću viših rekova, na edge lokacijama će im možda biti potreban rek koji može da stane u orman ili ispod stola, dok na lokaciji firme IT menadžerima možda više odgovaraju širi ormani zbog