DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 105

lakšeg pristupa i održavanja. Ova ser- tifikacija takođe pokriva prilagođavanje NetShelter SX rekova sa pakovanjem Shock Packaging, tako da klijenti i partneri mogu da odstupe od katalo- ga, kao što je integracija neophodnih APC dodataka ili prilagođavanje reko- va prepoznatljivim bojama, a da sve vreme budu spokojni znajući da je cela porodica proizvoda sertifikovana. APC sada nudi više opcija za pre- integraciju Cisco UCS rešenja u APC sport ISTA 3E, štiteći ormane sa IT o- premom težine do 900 kg za pou- zdan utovar, transport, istovar i imple- mentaciju. Za mogućnost upravljanja tolikog broja okruženja, Cisco i Schneider Ele- ctric pružaju EcoStruxure IT platfor- mu sa integracijom rešenja Cisco UCS manager, što može da pojednostavi upravljanje podacima i da pruži uvid u infrastrukturu napajanja u okviru dve platforme kroz jedno stakleno okno. O platformi EcoStruxure EcoStruxure je otvorena, interoperabilna sistemska arhitektura i plat- forma kompanije Schneider Electric sa podrškom za IoT. EcoStruxure klijentima pruža dodatnu vrednost na polju bezbednosti, pouzdanosti, efikasnosti, održivosti i mogućnosti povezivanja. Platforma EcoStruxure koristi napretke u IoT-u, mobilnosti, senzorima, Cloud tehnologiji, analitici i sajber bezbednosti, kako bi isporučila inovacije na svim nivoima. Ovo uključuje povezane proizvode, Edge kontrolu, kao i aplikacije, analitiku i usluge. EcoStruxure je primenjena na 480.000+ lokacija, uz podršku 20.000+ sistem-integratora i projektanata, povezujući preko 1,6 miliona sredstava u okviru upravljanja putem 40+ digitalnih usluga. rek infrastrukturu i njihov transport, što partnerima pruža sveobuhvatno rešenje, a krajnjim korisnicima „plug and play“ iskustvo, bez gubljenja UCS garancije. Pakovanje Shock Packaging koje može ponovo da se koristi ispu- njava industrijske standarde za tran- Posetite APC stranicu saveza kako biste saznali više o tome kako APC i Cisco sarađuju na kreiranju rešenja koja pokreću napredne tehnologi- je data centara. Više informacija o NetShelter SX liniji proizvoda potražite na našoj veb stranici. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA