DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 103

fikaciju sa jedne standardne veličine proširilo tako da pokriva celu liniju proizvoda. NetShelter SX linija proizvoda obu- hvata 13 prekonfigurisanih SKU-ova sa pakovanjem Shock Packaging i hiljada- ma opcija za prilagođavanje pomoću fabričkih procesa za konfiguraciju i projektovanje prema narudžbini, kao što su Micro Data Center Xpress SX 24U i 42U sa preintegrisanom celo- kupnom APC fizičkom infrastrukturom. Svi ovi proizvodi sada su sertifikovani da mogu globalno da se transportuju kao preintegrisani paket uz Cisco UCS servere. APC, vodeći brend fizičke infrastru- kture za edge data centre i integrisa- na IT rešenja, ovom sertifikacijom nudi partnerima i klijentima pouzdanost prethodno testirane, dokazane sistem- ske kompatibilnosti, što pruža još mogućnosti za veću fleksibilnost i bržu implementaciju, štedeći vreme i novac. „Ova sertifikacija je ključna za na- še klijente zato što pruža sigurnost da su naši proizvodi sertifikovani za pošiljke koje unutra imaju opremu potencijalno vrednu milione dolara“, rekao je Dave Johnson, EVP, IT di- vizija, Schneider Electric. „Schneider Electric je posvećen savezu sa kom- panijom Cisco kako bismo osigu- rali da našim klijentima zajednički pružamo najkvalitetnija konvergira- na rešenja koja su osnovni elementi edge tehnologije.“ Cisco UCS, lider u konvergiranoj infrastrukturi, osnova je za NetApp FlexPod, Dell|EMC VBLOCK, IBM Ver- saStack, Pure Storage FlashStack i Mi- crosoft Azure Stack zajedno sa hiper- konvergiranim rešenjem Hyper-Flex kompanije Cisco. Zahvaljujući ovoj sertifikaciji, sve ove konvergirane in- frastrukture mogu da se transportu- ju u APC NetShelter SX rekovima sa pakovanjem Shock Packaging. Višestruke prednosti za IT partnere i sistem integratore Za IT partnere, kombinovano Micro Data Center rešenje kompanije APC štedi i dragocen prostor za integraciju i vreme tako što ne mora da se otpa- kuje, instalira i konfiguriše tokom pro- cesa integracije. „Tech Data je sa zadovoljstvom sve- dok ove proširene sertifikacije na APC NetShelter SX proizvode, zato što iz iskustva znamo da testiranje i pako- Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA