DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 102

APC NetShelter rekovi i Mikro data centri dobili Cisco sertifikaciju • Cisco UCS sertifikacija za preintegraciju u rek i transport proširena je na kompletnu NetShelter SX liniju proizvoda sa Shock Packaging (pakovanjem otpornom na udare) koja obuhvata 13 prekonfigurisanih SKU-ova i Micro Data Center Xpress SX 24U i 42U • U ponudi je još više mogućnosti za veću fleksibilnost i bržu implementaciju na edge lokacijama • Pruža IT partnerima i klijentima pouzdanost prethodno testirane, dokazane sistemske kompatibilnosti S chneider Electric, lider u di- gitalnoj transformaciji upra- vljanja energijom i automa- tizaciji, najavio je da je APC NetShelter Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA SX sa pakovanjem Shock Packaging dobio Cisco Unified Computing System (UCS) sertifikaciju za preinte- graciju u rek i transport, što je serti-