DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 99

strane, ne treba samo opremu kriviti za prekide u radu data centra. Praksa pokazuje da značajan procenat za- stoja nastaje izazavan ljudskom greškom. Dakle, neophodno je radi- ti na unapređenju znanja i stručnosti ljudskih resursa, na njihovoj istreni- ranosti da pri kritičnim situacijama reaguju po unapred definisanim i is- treniranim procedurama. Preporučeni KPI-evi za praćenje stanja vašeg data centra mogu biti: • autonomija kritičnog opterećenja • održavanje redundanse opte- rećenja • podrška sistemu autonomije • završetak održavanja • dovoljno osoblja • usaglašenost sa politikom sigur- nosti • vrhunska pripremljenost za hitne slučajeve • primena postupka reagovanja u vanrednim situacijama • primena politike bezbednosti i procedura • razvoj, upravljanje i korišćenje procedura • kontrola kvaliteta/poboljšanje • usklađenost obuka • unapređenje procesa • operativno izveštavanje • pravilno obaveštavanje o doga- đajima i eskalacija • blagovremeno i tačno izvešta- vanje troškova Kada zađemo malo dublje u je- dan data centar vidimo da sva opre- ma ima svoj životni vek. I tokom tog Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA