DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 92

O SAS-u SAS je lider u poslovnom analitičkom softveru i servisima, te najveći nezavisni proizvođač na tržištu poslovne inteligencije. Kroz inovativna rešenja koja se isporučuju unutar integrisanog frejmvorka, SAS pruža državnim i lokalnim vlastima celovit pogled na građane kako bi se poboljšali vladini programi i pružanje usluga, i pomaže korisnicima u više od 83.000 firmi da unaprede performanse i isporuče vrednost bržim donošenjem boljih odluka. Od 1976. godine, SAS pruža kupcima širom sveta POWER TO KNOW®. milijarde poreza koje plaćaju vredni građani izgubljene su zbog prevare i izbegavanja drugih koji rade pod kišobranom sive ekonomije. Šta uzrokuje PDV manjak? Nedavna studija pokazuje da je u proseku za 36% PDV manjka za- služna PDV prevara. Preostali deo je uzrokovan utajom poreza, finan- sijskim insolvencijama, stečajevima i pogrešnim proračunima. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Utaja poreza i prevara su najveći ekonomski kriminal na svetu. U većoj ili manjoj meri, siva ekonomija delu- je u svakoj zemlji, a državne uprave u zemljama u razvoju obično gube 5% do 20% prihoda zbog utaje poreza i nepoštovanja: u nekim slučajevima stope utaje mogu se podići i do 70%. Za ilustraciju, u nominalnom smi- slu, ukupan iznos PDV-a koji je izgu- bljen u Evropskoj uniji u 2016. go- dini procenjen je na 147,1 milijardu evra. Individualni učinak zemalja još uvek se značajno razlikuje. PDV gep je dostizao od 0,85% u Luksemburgu do 35,88% u Rumuniji. (Studija i izveštaji o PDV gepu u državama članicama EU- 28: finalni izveštaj za 2018. godinu) Neka istraživanja su pokazala da su procenjene razmere sive ekonomije u Srbiji približno 30% od BDP-a. Šta uzrokuje takve razlike među zemljama? Razlike u PDV gepu između zemalja