DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 86

Zaštita domena Podaci kao najznačajniji resurs kompanija u 21. veku, odnosno „Digitalnom dobu”, lajtmotiv su ovog specijalnog izdanja Internet ogledala. Digitalna transformacija u poslovanju je proces, bilo da koristi „evolucioni” ili „revolucionarni put” ka digitalnoj ekonomiji, koji donosi značajne promene, i u takvim okolnostima izbacuje važnost podataka u prvi plan. I nternet kao digitalna platfor- ma omogućuje, kako kompani- jama tako i svim ostalim subje- ktima bilo koje društvene zajednice, najsavremeniji način poslovanja uz povećanje produktivnosti i smanjenje troškova. Imajući tu činjenicu u vidu, ulazna vrata savremenog biznisa su svakako web sajtovi. Na njima se nalazi obilje podataka koji određuju svakog subjekta ponaosob, kako u poslovnom tako i u društvenom smislu. Od njih Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA sve kreće. Oni nam obezbeđuju osno- vu onoga što je neophodno za savre- meno poslovanje – identitet, legitimi- tet, digitalno prisustvo – i istovreme- no predstavljaju gateway ka digitalnoj ekonomiji. Crno-beli (digitalni) svet To je ona sjajnija strana stvar- nosti sagledana iz jednog aspekta – onoga gde su u poslovni uspeh