DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 38

Srđan Milosavljević , M.Sc.E.E Data centri i novo doba Edge Computing Svedoci smo stalnog rasta interneta i sa posebnom pažnjom usvajamo pojmove kao što je Internet of Things (IoT). Obim digitalnog saobraćaja povećava se velikom brzinom i sve je veće korišćenje programa zasnovanih na tzv. cloud-based aplikacijama. To su ključni tehnološki trendovi koji menjaju sadržaj podataka data centara. D a bi se zadovoljile ove potrebe povećava se ra- čunarska snaga i skladi- štenje podataka postavljanjem na „ivi- cu„ mreže kako bi se smanjilo vreme transporta podataka i povećala do- stupnost. Edge computing donosi in- tenzivnu sadržinu podataka kao i a- plikacije osetljive na kašnjenje bliže Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA korisniku ili izvoru podataka. Primena cloud tehnologije dovodi sve više i više preduzeća u hibridne data centre bazirane na Cloudu i Edgeu. Edge neizostavno utiče na smanjenje u fizičkoj veličini hibridnog data centra, međutim oprema u nje- mu postaje još kritičnija. To je zato što: • sve je više aplikacija koje rade na