DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 39

cloudu, pa je povezivanje sa cloudom ključno za nastavak poslovanja • postoji rastući zahtev korisnika ko- jima je neophodan „always on” pristup i ne mogu tolerisati prekid u radu Nažalost, većina data centara lošeg su dizajna, što dovodi do skupog vre- mena zastoja. Sistematski pristup eva- luaciji raspoloživosti svih centara po- dataka u hibridnom okruženju je neo- phodan kako bi se osigurale investicije i obezbedio najveći povraćaj ulaganja. Prefabrikovani mikro data centri Prefabrikovani mikro data centri su jednostavan način da se obezbe- di sigurno, visoko dostupno okru- ženje na Edgeu. Svojim dizajnom i konstukcijom mikro data centri obe- zbeđuju sve potrebno – redundan- tni UPS-ovi, bezbedno organizovani rackovi, pravilno upravljanje kablovi- ma, kontrolisana i upravljiva kli- matizacija i protok vazduha, daljin- ski nadzor i povezivanje dvostruke mreže osiguravaju da sajtovi sa naj- većim kritičnostima mogu postići dostupnost koja im je potrebna. Io www.enelps.com Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA