DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 17

Blinking platforme. Tim je do sad identifikovao nekoliko primena i one su: već pomenuti konzorcijum, in- terna platforma za upravljanje iden- titetima, digitalna viza i nacionalni lični dokument, integracija sa ATM aparatima, upravljanje medicin- skim podacima. Većina je razvijana sa kompanijama ili institucijama koje predvode inovacije na ovim poljima. Najveće interesovanje je ipak do- šlo od strane finansijskih instituci- ja i banaka. Nakon više meseci razvoja i pri- preme, kao i tehničkog usklađivanja, Blinking je pokrenuo i uspešno kompletirao Proof of Concept test fazu sa Societe Generale Srbija i AIK bankom. Druge banke sa srp- skog i međunarodnog tržišta takođe su iskazale interesovanje, najpre za daleko inovativniji KYC sistem od onih koji su trenutno u upotrebi na tržištu. Pored nagrada koje je Blinking Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA