DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 130

pre-execution machine learning sada funkcioniše i bez potrebe za pristupom internetu. Ova opcija, za- jedno sa device controlom, napo- kon je postala dostupna i za Mac računare. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Proširene mogućnosti istrage i računarske forenzike – Endpoint Sensor višestruko je poboljšan kroz upravljanje metapodacima, EDR-om (Endpoint detection and response) kao i podrškom za SaaS. Dodata je