DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 131

i nova mogućnost prikupljanja IOA (indicators of attack) kroz Smart Protection Network, kako bi se po- boljšala sama dijagnostika. All-in-one agent – četiri proizvo- da u jednom agentu. Trend Micro Control Manager postaje Apex Central Control Manager kakav znamo do sada dobija još veću važnost. Osim deljenja informacija između integri- sanih proizvoda i detaljnih repor- ta, od sada je cela ideja upravljanja Apex One mogućnostima bazirana na mogućnostima Apex Central kon- zole. To je opcija koja je i pre posto- jala, ali je sada dodatno poboljšana. Apex One je nastao kao odgo- vor na sve veće zahteve Trend Micro korisnika, a kroz predanost i trud Trend Microvih inženjera. Zameniće OfficeScan, Trend Microvu perjanicu endpoint zaštite. Svi korisnici moći će da naprave jednostavnu nadogradnju na novi proizvod – isto kao da migrira- ju na novu verziju OfficeScan servera. U ovom trenutku, Apex One je dostupan isključivo kao SaaS uslu- ga. Krajem februara 2019. godine, proizvod dolazi i on-premise, a ra- zlike u mogućnostima između ove dve verzije neće postojati. Io Za sve informacije o Trend Micro proizvodima, slobodno nas konta- ktirajte! Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA