DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 129

Ideja je bila da se smanji vreme potrebno za inicijalno postavlja- nje i da se eliminiše potreba za više- strukim agentima nad radnim sta- nicama. Sve ovo će olakšati administra- ciju, smanjiti potrebnu količinu računarskih resursa, a povećati efi- kasnost. Koje novosti donosi Apex One? Proširene mogućnosti otkrivanja i otklanjanja pretnji – poboljšane run-time i in-memory detekcije. Isto tako, Trend Micro je postao lider po pitanju količine otkrivenih ranji- vosti godišnje, kroz akviziciju Zero Day Initiative i Telus Security Labs. Na Windows klijentskim računarima Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA