DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 126

učini jednom kada dobije pristup mreži i koliko podataka može biti kompromitovano. Skeniranje ranjivosti je jedno- stavna metoda provere koja brzo daje važne informacije o sigurnosti sistema. Na osnovu tih informacija timovi za sigurnost mogu preduze- ti odgovarajuće aktivnosti za bolju zaštitu informacionih sistema i svih podataka koji se nalaze na njima. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Tanable rešenja Tenable Nessus Professional je je- dnostavan alat koji će vrlo brzo napra- viti sken vaših resursa, periodično kako odgovara organizaciji, pronaći sve ra- njivosti (greške u softveru, zastarele ver- zije, pogrešne konfiguracije, čak i mal- ver), napraviti detaljan izveštaj i pro- cenu rizika. Nessus je de facto standard za skeniranje ranjivosti, radi na svim op-