DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 116

proizvoda i usluga, platežna moć, preferirani kanali kupovine (fizičke radnje ili online prodavnice), preferi- rani kanali komunikacije. „Koristeći profilisanje kupaca na- stojimo da saznamo što više o svom kupcu na osnovu ponašanja i pre- ferencija, kako bismo identifikovali njegove potrebe i navike, i uskladi- li svoju komunikaciju prema kupcu na pravi kanal, u pravo vreme i na pravom mestu”, objašnjava Darko Marjanović. Ovaj korak analize dovodi i do profila idealnog kupca kome onda posvećuju najveću pažnju, a teže i da svojim aktivnostima i ponudom ima- ju što više kupaca ovog profila. „Profilisanje kupaca daje nam re- zultate koji predstavljaju riznicu poda- Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA taka koja može biti gradivno tkivo za različite projekte”, zaključuje Mar- janović. Preporuka - novi nivo veze Kada se dobro upoznaju pro- davac i kupac, logičan korak pred- stavlja prelazak na novi nivo veze nji- hovih snova. Prodavac sada dobro zna koje su potrebe kupca i lako će mu preporučiti pravi proizvod koji će tu potrebu zadovoljiti. „Koristeći sisteme za preporu- ku pospešujemo rezultate prodaje, unapređujemo komunikaciju sa ko- risnikom i njegovu lojalnost i, što je najznačajnije, kupcima nudimo proi- zvode i usluge koji su njima zaista