DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 101

garantuju brzu reakciju radi reša- vanja problema pravovremeno i na efikasan način Krajnji korisnik dobija unapređenje pouzdanosti, unapređenje performan- si, poverenje u proizvođača spram ne- zavisnih izvođača, efikasnost troškova, svo poručivanje na jednom me- stu i time čuvanje vremena i napora, mogućnost više izbora. Prediktivno održavanje je moguće sprovoditi na više nivoa. Ali nisu svi nivoi ovog održavanja predviđeni da budu predmet delovanja krajnjeg korisnika. Složeniji nivoi održavanja moraju biti prepušteni kvalifikova- nom i sertifikovanom osoblju ven- dora opreme ili sertifikovanom par- tneru. Budućnost ovakvog održa- vanja, koja je već tu pred nama, je korišćenje veštačke inteligencije i globalnih ekpertskih timova. Podaci o ponašanju uređaja se putem in- terneta prebacuju u cloud-bazirane data centre. Na osnovu velikih ko- ličina podataka o uređajima istog ti- ma, koje se slivaju na jedno mesto, moguće je reagovati prediktivno, i pre nego se problem desi upozoriti vas da je potrebno izaći na lice me- sta i sprečiti problem. Verovatno je da postoji odre- đena zabuna sličnošču preve- ntivnog i prediktivnog održavanja. Preventivno održavanje se odrađuje u periodičnim godišnjim razmaci- ma. Za razliku od toga, prediktivno održavanje je inicirano potrebom za reakcijom kako bi eventualni pro- blem bio spečen. A ne lečen. Naravno, ove dve vrste održavanja ne isključuju jedna drugu, što znači da ih možete i kombinovati. Zaključak Kao zaključak se nameće da je od kritične važnosti da vi kao neposredni rukovodilac/korisnik data centra ili industrijskog pogona kontrolisanog računarima morate da razmišljate o: - različitim modalitetima ugovora o održavanju - jednom jedinom kontaktu za različite tipove i brendove opreme - 24x7 kontaktu za tehničku podršku i prijavu kvara - daljinskom nadzoru i - hitnim isporukama rezervnih de- lova i zamenskih uređaja I da time sebi osigurate: - fokus na osnovnu delatnost - maksimalnu dostupnost i pou- zdanost - optimizaciju troškova i Multi- vendor ugovore o održavanju - smanjenje vremena popravke kroz dostupnost originalnih i fabrički testiranih rezervnih delova - dostizanje maksimalnog živo- tnog veka i maksimalno iskorišćenje svoje investicije Jednom rečju – miran san. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA