DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 10

Data Marketplace Screening Processes, 2018 Sa leve strane je veliki broj poten- cijalnih vendora koji žele da parti- cipiraju u tržnicama. Većina tržnica ograničava prodavce koji mogu biti izlistani na platformi. Osnovni skri- ning na bilo kojoj tržnici uključuje vendora podataka, potvrđujući da on ima pravo da proda ili licencira te podatke, da su podatke pribavili za- konito, i bar ograničenu finansijsku proveru organizacije, tako da kupci mogu biti sigurni da će data vendor izvršiti inicijalnu isporuku podataka. Sa desne strane je takođe veliki broj potencijalnih kupaca koji žele da participiraju u tržnici. Mnoge tržnice biraju pristup da samo olakšavaju transakciju, dozvolja- vaju svima da pretražuje tržnicu i stavljaju teret procene kupaca na Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA dobavljača podataka. Postoji sre- dina, gde tržnica obavlja kratak pregled kako bi kvalifikovala kupce, a onda ili vendor ili tržnica vrši do- datne preglede pre zaključivanja ugovora. U konzervativnijem opera- tivnom modelu, kompanije ne samo da pregledaju potencijalne kupce, već takođe limitiraju skupove po- dataka koje oni mogu videti ili ku- piti u tržnici na osnovu kriterijuma pojedinačnih vendora podataka. Šta još tržnica podataka može da učini za vas? Tržnice služe raznovrsnom sku- pu kupaca i prodavaca – uz razliku u njihovim tehničkim mogućnostima u vezi sa softverom i analitikom, nji- hovim geografskim položajima i in- dustrijama, njihovim slučajevima upotrebe za DaaS, i ukupnoj sofistici- ranosti na DaaS tržištu. Dakle, pored toga što funkcionišu kao fizičko tržište gde se stranke sreću, tržnice nude različite servise koji pomažu unapređivanju DaaS. Tabela predsta- vlja kratak pregled tipova servisa koji su ponuđeni, po fazama participaci- je u tržnici. Prva kolona uključuje ser- vise koji pomažu prodavcima podata- ka da svoje podatke učine spremnim za prodaju, a servisi u srednjoj koloni podržavaju promociju i razvoj proizvo- da unutar određene tržnice. Poslednja kolona predstavlja širok spektar alata i servisa koji mogu biti dostupni da bi se transakcije podataka dogodile i da bi se pratila njihova uspešnost.