Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra febrer 2023 | Page 7

25 / 07 / 2019 19-97 IBERAMERIK CONCERT ASSOCIACIÓ
Col · laboració per dur a terme el 16è Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet que comprèn la celebració de les proves classificatòries i semifinal al Museu de la Música del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra els dies
- Des de la data de la seva signatura fins al 10 / 11 / 2019 .
7 i 8 de novembre de 2019 i la celebració de la final a la Sala 2 Oriol Martorell de L ’ Auditori el dia 10 de novembre de 2019 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
10 / 05 / 2019 19-63 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Col · laboració amb l ’ Institut de Cultura de l ’ Ajuntament de Barcelona , Cultura de Proximitat per regular la celebració de diferents activitats culturals a la Fàbrica Fabra i Coats , com concerts i residències d ’ artistes que comparteixin els
- objectius i línies de les dues entitats i relacionades amb tota la programació musical i artística de L ’ Auditori i contribuir així a fer més visibles els programes culturals i objectius fundacionals de les fàbriques de creació .
2 anys des de l ' endemà del dia de la seva signatura , podent-se prorrogar fins a un màxim de dos anys més per acord exprés .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
10 / 05 / 2019 18-CAO-3136
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS SA
Col · laboració en activitats d ' interès general , fonamentalment la difusió i promoció de la cultura , entre L ' Auditori i la CCMA amb la finalitat d ' intercanviar informació i col · laborar en la realització d ' accions que siguin d ' interès mutu d ' acord amb les - 2 anys a partir de la seva signatura missions d ' ambdues entitats .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
29 / 03 / 2019 17-CAO-179-3 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pròrroga del conveni de col · laboració signat en data 18 de juliol de 2017 amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris a L ’ Auditori amb l ’ objectiu de
- Des del 08 / 05 / 2019 fins al 07 / 05 / 2020 complementar els coneixements teòrics i pràctics adquirits amb la seva formació acadèmia , afavorir la seva preparació per a l ’ exercici d ’ activitats professionals i fomentar la seva capacitat emprenedora .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
26 / 03 / 2019 19-65
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D ’ ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “ LA CAIXA ”
Col · laboració amb la Fundació Bancària Caixa d ’ Estalvis i Pensions de Barcelona “ La Caixa ” per a la realització del programa Apropa , amb una aportació econòmica al programa i i amb la quota anual d ’ adhesió al programa dels centres Aportació al Consorci de 49.075 euros CaixaForum Barcelona , CaixaForum Girona , CaixaForum Lleida , CaixaForum Tarragona i CosmoCaixa .
1 any des de la data de la seva signatura
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
25 / 03 / 2019 19-17
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D ’ ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “ LA CAIXA ”
Col · laboració amb el projecte “ Canta amb l ’ OBC ” del Consorci per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que l ’ Obra Social “ la Caixa ” du a terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional .
Aportació al Consorci de 10.000 euros Des de l ' 01 / 01 / 2019 fins al 31 / 12 / 2019
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
25 / 03 / 2019 19-66 ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS 2000
Col · laboració per regular les tasques de voluntariat cívic realitzades en els àmbits de la recerca i investigació sobre les col · leccions del Museu de la Música de Barcelona .
-
3 anys des de la data de signatura , prorrogable per successius períodes de fins a 4 anys addicionals , amb l ' acord exprés corresponent
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
21 / 03 / 2019 18-CAO-281 CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
Col · laboració en l ’ organització dels Clubs de Música a les sis instal · lacions de les biblioteques que determini la xarxa de biblioteques de Barcelona .
Aportació anual Consorci 3.020 euros ; Aportació anual CBB 1.580 euros
2 anys des de la data de signatura , prorrogables per un període de dos anys més
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
17 / 03 / 2019 18-CAO-417 AYUNTAMIENTO DE PARLA
Desenvolupament , a la ciutat de Parla , de l ’ espectacle “ CANTÀNIA . A DE BROSSA ”, consistent en la formació musical Conveni executat i acomplert
Aportació al Consorci de 1.925 euros 1 any a partir de la data de signatura , prorrogable per mutu acord d ’ infants d ’ educació primària en les escoles a través de la preparació de la citada cantata . satisfactòriament
30 / 01 / 2019 18-CAO-416 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Instal · lació del sistema de ticketing de L ’ Auditori a les taquilles del Palau de la Virreina per a la gestió , administració i venda d ’ entrades de les entrades corresponents a espectacles i programacions artístiques proposades per L ’ Auditori - mitjançant aquest sistema de venda d ’ entrades .
Des de la data de la signatura fins al 31 / 07 / 2020 . Conveni prorrogat fins el 31 / 07 / 2021 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
15 / 01 / 2019 18-CAO-405 AJUNTAMENT DE SABADELL
Desenvolupament , a la població de Sabadell , de l ’ espectacle “ CANTÀNIA . 50 MILIONS DE SEGONS ”, consistent en la formació musical d ’ infants d ’ educació primària en les escoles a través de la preparació de la citada cantata .
- Fins a l ' 11 / 05 / 2019
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
21 / 12 / 2018 18-CAO-413 FRANCESC PI DE LA SERRA
Col · laboració entre el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra i el senyor Francesc Pi de la Serra per regular la cessió en comodat , per part del senyor Francesc Pi de la Serra , de la col · lecció formada per 115 instruments musicals a favor del - 4 anys des del 10 / 07 / 2018 Museu de la Música de Barcelona .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
21 / 12 / 2018 18-CAO-414 FUNDACIÓ PAU CASALS
Cessió gratuïta del piano Pleyel , amb número de registre 258 per part de la Fundació Pau Casals a favor del Museu de la Música de Barcelona .
- 4 anys des de la data de la signatura
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
29 / 10 / 2018 18-CAO-339 AJUNTAMENT DE SABADELL
Adhesió al programa Apropa Cultura de l ’ Ajuntament de Sabadell , que oferirà la programació cultural del Teatre la Faràndula , la Sala Miguel Hernández , Teatre Principal i Fàbrica de creació l ’ Estruch . L ’ Ajuntament de Sabadell Aportació al Consorci de 800 euros anuals participarà en el programa mitjançant el pagament d ’ una quota de manteniment anual .
3 anys des de la data de signatura
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
26 / 10 / 2018 18-CAO-259 FUNDACIÓN SGAE i PABLO CARRASCOSA LLOPIS
Concessió per part de la Fundación SGAE de 6.000 euros a favor del compositor Pablo Carrascosa Llopis com a guanyador de la convocatòria oberta 2018-2019 d ’ un sistema d ’ incentius a la creació musical : obres simfòniques per
- Fins a la fi de les gestions i obligacions entre les parts encàrrec i , d ’ altra part , la representació pública per part de l ’ Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya de l ’ estrena de l ’ obra simfònica composada pel Sr . Pablo Carrascosa Llopis en les Temporades 18 / 19 i 19 / 20 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
26 / 10 / 2018 18-CAO-228
ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT
Col · laboració amb l ’ Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat , per dur a terme activitats musicals , col · laborar en altres aspectes de la difusió musical i aconseguir diversitat en la programació musical i que el públic de
- 2 anys des de la data de la seva signatura
Catalunya tingui accés a les millors formacions i solistes , nacionals i internacionals , i a altres activitats en l ’ àmbit de la música .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
20 / 07 / 2018 17-CAO-195
FUNDACIÓ PER A L ' ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA
Col · laboració per establir les àrees de col · laboració i el desplegament d ’ actuacions i projectes d ’ interès comú al llarg dels quatre anys de vigència .
-
4 anys des de l ' 01 / 01 / 2017 , prorrogat per 4 anys més : fins a 31 / 12 / 2024
20 / 07 / 2018 17-CAO-196
FUNDACIÓ PER A L ' ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA
Col · laboració per regular la cessió de la gestió i ús de la Sala 4 de L ’ Auditori , propietat del Consorci , a favor de l ’ ESMUC , per a què l ’ ESMUC destini la sala a auditori de l ’ escola . El conveni regula les condicions de la cessió i de l ’ ús de la sala , - estableix el marc de coordinació entre ambdues institucions i concreta les línies de governança del conveni .
4 anys des del 20 / 07 / 2018 , prorrogat per 4 anys més : fins a 19 / 07 / 2026