Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra febrer 2023 | Page 8

04 / 06 / 2018 18-CAO-46 MUSICAL INSTRUMENT MUSEUM
Col · laboració entre el MIM i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , a través del Museu de la Música de Barcelona , per desenvolupar i promoure diverses activitats conjuntes en l ' àmbit cultural i musical . El MIM té la intenció de desenvolupar un projecte per completar i desenvolupar les seves galeries amb instruments d ' altres museus , col · leccions i institucions ,
- 3 anys des de la data de signatura . inclòs el Museu de la Música de Barcelona . El Museu vol col · laborar en el projecte amb préstecs dels seus instruments al MIM i d ' instruments del MIM al Museu per un període de 3 anys i amb intercanvis d ' informació i documentació per aprofundir en el coneixement de les seves col · leccions .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
01 / 05 / 2018 18-CAO-67 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Adhesió del Consorci de l ' Auditori i l ' Orquestra al projecte " Quadern Cultura " amb l ' objectiu d ' apropar l ' equipament i les arts escèniques als més joves .
- 4 anys des de la data de la signatura
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
16 / 10 / 2017 17-CAO-341 TECNILÓGICA ECOSISTEMAS SAU Digitalització del fons de 70 discos perforats que formen part de la col · lecció del fons sonor del Museu . - 3 anys des de la data de signatura , prorrogable per acord exprés
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
19 / 07 / 2017 17-CAO-187 GERHARD GRENZING SA
Construcció i difusió d ’ un instrument inspirat en el claviorgue Hauslaib MDMB 821 de la col · lecció del Museu de la Música . Grenzing construirà l ’ instrument amb un objectiu comercial i de difusió musical , per llogar-lo o cedir-lo a
- institucions o intèrprets i el Museu permetrà l ’ accés a l ’ instrument per part dels tècnics de Grenzing per documentar-se i consultar la informació necessària per al projecte .
3 anys des de la seva signatura , prorrogable per successius peíodes triennals , amb l ' acord exprés corresponent
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
19 / 07 / 2017 17-CAO-201
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER
Per part de l ’ OALP Víctor Balaguer , cessió de dos enregistraments sonors ( un casset i una bobina oberta ) del ballet de Joan Guinjoan “ Los cinco continentes ”, que formen part del fons del ballarí Joan Magrinyà i , per part del Consorci de
- l ’ Auditori i l ’ Orquestra , mitjançant el Museu de la Música de Barcelona , incorporació dels enregistraments físics al seu fons sonor , de manera que se n ’ asseguri la preservació i difusió sense disgregar el fons Joan Magrinyà .
3 anys des de la data de signatura , prorrogable per successius períodes triennals per acord exprés
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
19 / 07 / 2017 17-CAO-222 ASSOCIACIÓ SPORT CULTURA BARCELONA
Col · laboració de L ’ Auditori , en la seva condició de soci de l ’ Associació , en els actes que l ’ Associació organitzi a través d ’ accions com la cessió gratuïta d ’ espais , la proposta o posada a disposició d ’ experts culturals que puguin resultar d ’ interès per participar en els cursos , taules rodones o seminaris organitzats per l ’ Associació i qualsevol altre que sigui interessant per a aquesta . Els termes de la col · laboració s ’ hauran de concretar mitjançant la formalització de les
- 1 any des de la seva signatura , prorrogant-se per anualitats corresponents addendes , on quedaran fixats els compromisos assumits per cadascuna de les parts . Per la seva part , l ’ Associació donarà visibilitat al suport de L ’ Auditori en les mateixes condicions que gaudeixen la resta dels seus socis numeraris i convidarà al representant designat per L ’ Auditori a l ’ assemblea anual de socis de l ’ ASSOCIACIÓ i als premis anuals SCBCN , on aquest tindrà veu i vot .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
18 / 07 / 2017 17-CAO-193 ASSOCIACIÓ MUSICAL DE MESTRES DIRECTORS
Edició , digitalització i difusió de les obres de compositors catalans que l ’ AMMD conserva en el seu arxiu . El Consorci , mitjançant el C _ RG , es compromet a enllaçar des de la futura pàgina web del Patrimoni Musical Català les partitures editades per l ’ AMMD . El C _ RG elaborarà i oferirà a l ' AMMD la traducció a l ' anglès dels encapçalaments textuals
- necessaris per a la fàcil accessibilitat en aquesta llengua dels materials que l ’ AMMD posa a disposició en la seva pàgina web . L ’ AMMD editarà i digitalitzarà el material en funció de la disponibilitat econòmica i permetrà l ’ accés públic a aquest material mitjançant la seva pàgina web .
4 anys des de la data de signatura , prorrogable per 4 anys més , amb acord exprés fins a un màxim de 8 anys
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
18 / 07 / 2017 17-CAO-243 FUNDACIÓ PAU CASALS
Disseny , planificació , organització i gestió del projecte del centenari de la creació de l ’ Orquestra Pau Casals – OBC en les seves dimensions nacional i internacional , reconeixent la continuïtat històrica del projecte creat pel músic català , i
- 3 anys renovable per un màxim de 5 anys més impulsant un programa musical i cultural que difongui la relació històrica entre l ’ orquestra Pau Casals i l ’ actual OBC , i projecti internacionalment la seva singularitat i prestigi .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
31 / 05 / 2017 17-CAO-143
BASÍLICA DELS SANTS MÀRTIRS JUST I PASTOR I ICUB
Establiment de les condicions per a la restauració de l ’ orgue del segle XV de la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor : L ’ ICUB atorgarà una subvenció de caràcter extraordinari a la Basílica per a la restauració de l ’ orgue i L ’ Auditori podrà disposar de la basílica per dur a terme concerts , fent-se càrrec de les despeses inherents al muntatge i producció dels
- 3 anys des del dia següent a la seva signatura concerts i , en cas d ’ ús de l ’ orgue en concert , es farà càrrec de les despeses d ’ afinació . L ’ Auditori podrà impulsar concerts relacionats amb l ’ orgue , en què hi participin professors i / o alumnes de l ’ Escola Superior de Música de Catalunya ( ESMUC ) .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
20 / 03 / 2017 17-CAO-59
ASSOCIACIÓ PER LA MÚSICA D ' ORGUE DE CABRERA DE MAR
Per part del Consorci , a través del Museu de la Música de Barcelona , cessió i afinació d ' alguns orgues seleccionats prèviament per al Curs d ’ Orgue del Maresme , acollida de les activitats acadèmiques organitzades conjuntament entre l ’ Associació per la Música d ’ Orgue de Cabrera de Mar i el Museu i oferiment d ' entrades i , per part de l ’ Associació per la - 3 anys prorrogable pel mateix termini . Música d ’ Orgue de Cabrera de Mar , difusió de totes les activitats conjuntes i articulació de les col · laboracions entre ambdues entitats .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament