Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra febrer 2023 | Page 5

07 / 07 / 2020 20-93
07 / 07 / 2020 20-102
FUNDACIÓ PRIVADA ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
CONSORCI DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
Col · laboració entre la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana , mitjançant el Centre de Documentació de l ’ Orfeó Català , i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , mitjançant el Museu de la Música de Barcelona , - per a la difusió i coneixement del patrimoni musical custodiat per ambdues institucions . Donar continuïtat a l ’ adhesió al programa Apropa Cultura amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb Aportació al Consorci de 1.500 euros anuals discapacitat .
Tres anys des de la data de signatura , prorrogable de forma expressa per un període addicional no superior a 4 anys .
Un any des del dia 2 d ’ octubre de 2020 . Prorrogat pel període comprés entre el 2 d ’ octubre del 2021 i fins al 2 de d ’ octubre del 2025 .
30 / 06 / 2020 20-112 AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Adhesió al programa Apropa Cultura amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Teatre la Gorga de Palamós a persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat .
Aportació al Consorci de 400 euros anuals
Un any des de la data de la seva signatura . El conveni es podrà Conveni executat i acomplert prorrogar per un període igual a l ’ inicial , per acord exprés de les satisfactòriament dues parts , amb un màxim de 3 anys addicionals .
26 / 06 / 2020 20-91 ASSOCIACIÓ CATALANA DE L ' ORGUE
26 / 06 / 2020 20-88 AJUNTAMENT DE MATARÓ
Col · laboració entre l ’ Associació Catalana de l ’ Orgue i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , mitjançant el Museu de la Música de Barcelona , per a la difusió i coneixement al voltant de l ’ orgue i l ’ orgueneria , especialment a Catalunya .
Col · laboració entre l ’ Ajuntament de Mataró , mitjançant el Museu de Mataró , i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , mitjançant el Museu de la Música de Barcelona , per a la catalogació , digitalització i difusió de la col · lecció d ’ instruments musicals del Museu de Mataró , en el marc del projecte CATiCAT ( Catalogació d ’ Instruments de Catalunya ).
Tres anys des de la data de signatura , prorrogant-se de forma expressa mitjançant la subscripció d ’ una o vàries addendes al conveni , i per un període addicional no superior a 4 anys .
Tres anys des de la data de signatura , prorrogable per 3 anys més amb l ’ acord exprés de les parts
26 / 06 / 2020 20-04 FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA
Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a tota la seva programació cultural a persones que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat .
Aportació al Consorci de 800 euros anuals
Un any des de la data de la seva signatura prorrogant-se de forma expressa per un període addicional no superior a un any . Prorrogat fins al setembre de 2022 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
19 / 06 / 2020 20-57 MUSEU NACIONAL D ’ ART DE CATALUNYA
Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del MNAC a persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat .
Aportació al Consorci de 1.500 euros anuals
Quatre anys des de la data de signatura , prorrogant-se de forma expressa per un període addicional no superior a 4 anys .
15 / 06 / 2020 20-96
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D ’ ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
Realització del programa Apropa Cultura i adhesió al programa dels següents centres : CaixaForum Barcelona , CaixaForum Girona , CaixaForum Lleida ; CaixaForum Tarragona i CosmoCaixa .
Aportació al Consorci de 40.557,85 euros : 33,057,85 euros corresponents a l ' aportació Un any des de la data de la seva signatura , amb possibilitat de al programa i 7.500 euros corresponents a a pròrroga . la quota anual d ' adhesió .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
28 / 02 / 2020 20-26
FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC I INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Col · laboració entre la Fundació Privada Amics del MNAC , l ’ ICUB , mitjançant la Direcció de Memòria , Història i Patrimoni , i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , mitjançant el Museu de la Música de Barcelona , per a l ’ organització d ’ un cicle de visites en els diferents espais que porta per títol “ ART I HISTÒRIA ALS MUSEUS DE BARCELONA – MUSEUS EN - Des de la seva signatura fins al 30 de setembre de 2020 . FLOR ”. El Museu de la Música de Barcelona organitza la visita “ L ’ art del jardí a la Col · lecció Folch i Torres-Baget ”, el dia 17 de març de 2020 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
20 / 02 / 2020 19-357 INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS
Participació de L ’ Auditori en el programa social “ Escena 25 ” desenvolupat per l ’ Institut Català de les Empreses Culturals ( ICEC ) per afavorir l ’ accés dels joves de 18 a 25 anys a espectacles de teatre , dansa , circ i concerts .
-
Des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2020 . Prorrogat fins al 31 de desembre de 2021 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
12 / 02 / 2020 19-453 GRANOLLERS ESCENA SL
Donar continuïtat a la seva adhesió al programa Apropa Cultura amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació
cultural del Teatre Auditori de Granollers i els altres equipaments que formen el conjunt d ’ Escena Gran ( Teatre de
Aportació al Consorci de 800 euros anuals
Ponent , Roca Umbert FA , Centre Cultural de Granollers , Casa de Cultura Sant Francesc i Auditori Can Palots ) a
persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat .
Un any des de la data de la seva signatura , prorrogable per acord exprés per un període igual a l ' inicial , amb un màxim de tres anys .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
12 / 02 / 2020 19-454
FUNDACIÓN FERROCARRILES ESPAÑOLES FSP – MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA
Adhesió del Museu del Ferrocarril de Catalunya al programa Apropa Cultura , amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés de persones que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat a la seva programació cultural .
Aportació al Consorci de 800 euros anuals
Tres anys des de la data de signatura , prorrogable de forma expressa per un període addicional no superior a 3 anys .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
01 / 02 / 2020 20-32 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Col · laboració entre l ’ ICUB , mitjançant la Direcció de Memòria , Història i Patrimoni , i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , mitjançant el Museu de la Música de Barcelona , per a la realització de l ’ activitat “ In-Museu 2020 ”, a realitzar-se el primer - dissabte de febrer .
Un any des de la seva signatura , prorrogable per acord exprés per un període mínim igual a l ' inicial i per un màxim de quatre anys .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
29 / 01 / 2020 19-415 AJUNTAMENT D ' OLOT
Col · laboració amb l ’ Ajuntament d ’ Olot per a l ’ adhesió dels seus equipaments Teatre Principal , Sala el Torin , Museus de la Garrotxa i dels Sants al programa Apropa Cultura , amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés de persones que pertanyen a Aportació al Consorci de 1.600 euros anuals col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat a la seva programació cultural .
Tres anys des de la data de la seva signatura , prorrogant-se de forma expressa per un període addicional no superior a tres anys .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
15 / 01 / 2020 20-59 AJUNTAMENT DE PARLA
Desenvolupament a Parla del projecte “ Cantània ”, consistent en la formació musical a l ’ escola de nens d ’ educació primària i dels professors de música dels centres a través de la preparació de la cantata coral “ Virtual ”.
Aportació al Consorci de 2.670 euros .
En vigor el dia de al seva signatura amb una durada d ' un any , prorrogable per mutu acord per un període d ' un any .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
15 / 01 / 2020 19-372 AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Donar continuïtat a l ’ adhesió de l ’ Ajuntament de Vilafranca del Penedès al programa Apropa Cultura , amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Teatre Cal Bolet , l ’ Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès i el Vinseum
Aportació al Consorci de 1.200 euros anuals
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya a persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat .
31 / 12 / 2019 19-04 AJUNTAMENT DE BARCELONA Col · laboració per a l ’ organització dels Concerts de Nadal de cant coral de la gent gran , Canta Gran ! de 2019 i 2020 .
31 / 12 / 2019 19-412 AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL
Adhesió del Museu d ’ Història de Catalunya al programa Apropa Cultura , amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés de persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat a la seva programació cultural .
Aportació anual del Consorci de 19.481 euros ; aportació anual de l ' Ajuntament de Barcelona de 70.000 euros .
Aportació al Consorci de 1.500 euros anuals
Tres anys des de la data de la seva signatura , prorrogant-se de forma expressa per un període addicional no superior a tres anys .
Des de la data de la seva signatura fins al 31 de desesmbre de 2020 . Activitat prorrogada fins al juny de 2021
Un any a partir de l ' 1 de gener de 2020 , prorrogant-se de forma expressa per períodes anuals fins a un màxim de quatre anys addicionals .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
16 / 12 / 2019 19-474 IEA ORIOL MARTORELL
Regulació de la participació dels alumnes de l ’ IEA Oriol Martorell en l ’ activitat “ Toquem al Museu , compartim música de cambra a l ’ entorn del patrimoni ” que organitza el Museu de la Música del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra els dies 12 , - Des de la data de la seva signtura fins al 2 de febrer de 2020 . 18 i 25 de gener i 1 i 2 de de febrer de 2020 als espais expositius del Museu de la Música .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
16 / 12 / 2019 19-411 ASSOCIACIÓ INCLÚS
Adhesió al programa APROPA CULTURA del Festival Inclús amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del seu festival a persones que pertanyen a col · lectius en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat .
-
Un any des de la data de la seva signatura , prorrogant-se expressament arribada la data d ' extinció .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
12 / 12 / 2019 19-470 AJUNTAMENT DE BANYOLES
Adhesió de l ’ Ajuntament de Banyoles al programa Apropa Cultura , amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural del Teatre Municipal de Banyoles , l ’ Auditori Ateneu de Banyoles i la Factoria d ’ Arts Escèniques a persones que Aportació al Consorci de 400 euros anuals pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat .
Un any des de la data de la seva signatura , prorrogant-se per un Conveni executat i acomplert període igual a lnicial per acord exprés , amb un màxim de 3 anys satisfactòriament addicionals .